Luontohankkeiden rahoitusohjelma

Metsä Groupin luontohankkeiden rahoitusohjelma rahoittaa Suomessa talousmetsien ulkopuolella toteutettavia luonnon monimuotoisuutta edistäviä kehityshankkeita. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi rakennetun ympäristön luontoratkaisuihin, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostuksiin, virtavesireitteihin, pienvesiin tai pölyttäjien elinolosuhteisiin.

Tutustu erilaisiin luontohankkeisiin ympäri Suomea

Tainionvirran Virtaankosken ennallistamishanke

Salon pölyttäjälinnahanke

Capeenpuron luonnonmukaistamishanke

Positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen 

Toteutettavan rahoituksen ehtoihin kuuluu, että hankkeella on tutkitusti positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, hakija on antanut Metsä Groupille oikeat ja riittävät tiedot rahoitettavasta hankekokonaisuudesta, eri rahoituslähteitä on analysoitu, hanke käynnistyy hakemuksen mukaisesti ja hakija toteuttaa seuranta- ja raportointivaatimukset.

Hankearvioinnissa Metsä Group tekee yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, Itä-Suomen yliopiston sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kanssa.

Yrityksillä tärkeä rooli monimuotoisuuden lisäämisessä

Luonnonhoitohankkeet täydentävät erinomaisesti ekologisen kestävyyden ohjelmaamme, jota toteutamme osana talousmetsien hoitoa ja puunhankintaa sekä metsäpalveluiden myyntiä.

Kanavoimalla rahaa järkevästi saamme aikaan myös välillistä vaikuttavuutta, kun edistämme uudenlaista kulttuuria, jossa yrityksillä on oma tärkeä roolinsa luontokadon torjunnassa ja monimuotoisuuden turvaamisessa.

Mukaan toivotaan hankkeita mahdollisimman laajasti eri puolilta Suomea. Tavoitteena on myös saada mukaan erilaisia toimijoita kuten järjestöjä, yhdistyksiä, kouluja ja kuntia.

Tähän mennessä olemme rahoittaneet luonto-ohjelmassa 41 eri hanketta 1,2 miljoonalla eurolla.

Hankevalinnat tehdään vuosittain

Vuoden 2023 hakuprosessissa rahoitettavaksi valittiin 23 Suomen luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishanketta:

  • Hiekkarantahanke Etelä-Saimaalla
  • Perinnemaisemien hoito Salossa, Taivassalossa ja Saaristomerellä
  • Paahdealueiden kunnostus Kankaanpäässä
  • Vieraspetojen poistot Saaristomerellä ja valtakunnallinen vieraspetohanke
  • Vieraslajihankkeet Uudellamaalla ja Loimaalla
  • Virtavesien kunnostus ja vaelluskaloihin liittyvät hankkeet Lieksassa, Kuusamossa, Äänekoskella, Viitasaarella, Lapissa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa
  • Vesistöjen tilaan liittyvät hankkeet Mänttä-Vilppulassa, Keski-Suomessa, Ikaalisissa, Etelä-Lapissa, Etelä-Karjalassa ja Kukkiajärvellä

Lisätietoja ohjelmaan liittyen saa tarvittaessa osoitteesta: luonto.ohjelma[at]metsagroup.com