Hankinnat

Visionamme on olla ensisijainen kumppani vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä. Se voidaan saavuttaa vain vastuullisen kumppaniverkon avulla.

Puu on kaikkien tuotteidemme pääasiallinen raaka-aine. Metsä Forest vastaa puun toimittamisesta konsernille, ja puun toimitukset ovat sen ydinliiketoimintaa. Toimimme läheisessä yhteistyössä puun toimittajien ja hakkuu-urakoitsijoiden kanssa, ja edistämme kestävää metsätaloutta koulutuksen ja sidosryhmien kanssa tapahtuvan yhteistyön avulla. 

Metsä Group teki puunoston lisäksi vuonna 2023 puunhankinnan lisäksi lähes neljän miljardin euron arvosta hankintoja yli 13 000 eri toimittajalta. Käytämme pääasiassa eurooppalaisia toimittajia, ja pyrimme käyttämään paikallisia toimittajia mahdollisuuksien mukaan. Selvästi suurin osa hankinnoistamme tulee toimittajilta maissa, joissa meillä on tuotantolaitoksia, ja hankintamme korkean riskin maista ovat hyvin vähäisiä. 

Hankinta- ja logistiikkaorganisaatiossamme työskentelee yli 100 ammattilaista. Hankinta- ja logistiikkajohtaja on Metsä Groupin vastuullisuusprosessin johtoryhmän jäsen. Vastuullisuusprosessin johtoryhmä arvioi toimitusketjun vastuullisuuden varmistamiseen liittyviä tavoitteita ja suunnitelmia. Tavoitteemme on, että kaikki toimittajamme toimivat vastuullisesti.

Toimittajia koskevat vaatimukset

Visionamme on olla ensisijainen kumppani vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä. Se voidaan saavuttaa vain vastuullisen liikekumppaniverkon avulla. Toimittajillamme on myös merkittävä rooli vuodelle 2030 asettamiemme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Seuraamme säännöllisesti kutakin tavoitetta, ja asetamme etusijalle tavoitteisiin sitoutuvat toimittajat.

Kaikkien toimittajien tulee toimia vastuullisesti Metsä Groupin toimittajien toimintatapaohjeen periaatteita noudattaen ja osallistua säännöllisesti toimittajia koskeviin arviointeihimme ja auditointeihimme. Toimittajia kannustetaan myös asettamaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat tavoitteet, ja suosittelemme Science Based Targets -aloitteeseen sitoutumista.

Kannustamme toimittajia kehittämään aktiivisesti kehittämään tuotteitaan, joilla voidaan tukea fossiilittomuustavoitettamme. Kyseisten toimittajien on myös ilmoitettava raaka-aineiden alkuperä, jotta varmistetaan niiden jäljitettävyys.