Kaikki alkaa metsästä

Huolehdimme siitä, että metsienhoito, puunhankinta ja kaikki muukin metsiin liittyvä toimintamme on kestävää.

Metsät, joissa toimimme, kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Emme aiheuta metsäkatoa: uudistushakkuutyömailla istutamme neljä taimea jokaista korjattua puuta kohti. Panostamme metsien uudistumiseen ja monimuotoisuuden turvaamiseen. Noudatamme kaikessa puunhankinnassa kestävän metsänhoidon käytäntöjä.

Metsä Group käyttää jokaisen puun sataprosenttisesti

Kaikista tuotannon sivuvirroista hyödynnetään tällä hetkellä jo yli 90 % ja tavoitteena on päästä 100 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Yhteistyö asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa on keskiössä kaikessa mitä teemme. Pyrimme siihen, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa sekä arvonluonnin että ympäristöhyötyjen näkökulmasta.

Käytämme resursseja, kuten puuraaka-ainetta, energiaa, vettä ja kemikaaleja älykkäästi ja tehokkaasti. Joissain tuotantolaitoksissamme uusiutuvaa energiaa syntyy yli oman tarpeen ja tämä ylijäävä osa ohjataan yhteiskunnan käyttöön.