Vihreä rahoitus Metsä Groupissa

Metsä Groupissa kestävä kehitys on olennainen osa yhtiön strategiaa, ja se ohjaa liiketoiminnan kehittämistä pitkällä aikavälillä. Kestävän kehityksen arviointi tehdään aina olennaisten kehitys-, investointi- ja rahoitussuunnitelmien yhteydessä.

Metsä Groupin vihreän rahoituksen viitekehys (Green Finance Framework) kytkee kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillinnän konsernin investointeihin ja niihin liittyviin rahoitusratkaisuihin. Se perustuu konsernin strategiaan ja strategisiin, vuoteen 2030 saakka ulottuviin kestävän kehitysten tavoitteisiin.

Sovellettavat vihreän rahoituksen kategoriat

Konsernin vihreän rahoituksen viitekehys kattaa kokonaisuudessaan Metsä Groupin edustaman arvoketjun kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä moderniin tuotantoteknologiaan sekä nykyisiin ja uusiin biotuotteisiin, jotka ovat kierrätettäviä ja sitovat hiiltä.

Viitekehystä voidaan soveltaa hankkeisiin, jotka:

  • vahvistavat kestävän metsänhoidon käytäntöjä ja turvaavat metsäluonnon monimuotoisuutta luotettavilla metsäsertifiointijärjestelmillä, kuten PEFC (PEFC/02-31-03) ja FSC® (FSC-C014476)

  • parantavat resurssitehokkuutta ja tuotannon sivuvirtojen hyödyntämistä

  • lisäävät uusiutuvan energian osuutta ja parantavat energiatehokkuutta

  • ehkäisevät ja/tai vähentävät päästöjä ilmaan ja veteen

  • vähentävät prosessiveden käyttöä

  • edistävät kierto- ja biotalousinnovaatioiden kehitystä tuotekehitysvaiheesta tuotantoon ja markkinoille

Riippumaton ulkoinen arviointi

Kansainvälisiin vastuullisuustutkimuksiin ja -arviointeihin erikoistunut Sustainalytics on antanut vihreän rahoituksen viitekehykselle riippumattoman, ulkopuolisen arvion. Sustainalyticsin mukaan Metsä Groupin investoinnit biokiertotalouteen, moderniin tuotantoteknologiaan ja tehokkaisiin prosesseihin ovat luotettavia ja vaikuttavia. Lisäksi Metsä Group tukee toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (the UN Sustainable Development Goals) monin eri tavoin. Ulkoinen arviointiraportti (englanniksi) on luettavissa täältä.

Metsä Groupin vihreän rahoituksen viitekehitys perustuu ja on linjassa kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (the International Capital Markets Association, ICMA) vuonna 2018 julkaisemien vihreiden bondien periaatteiden (the Green Bond Principles, GBP) kanssa. Sisäisesti olennaisten investointihankkeiden kestävän kehityksen arvioinnista vastaa Kestävän rahoituksen komitea (The Sustainable Funding Committee, SFC), jota johtaa konsernin talousjohtaja.

Raportointi

Metsä Group raportoi vuosittain viitekehyksen piirissä olevista projekteista ja niiden vaikutuksista näillä verkkosivuilla ja konsernin kestävän kehityksen raportissa.