Tavoitteena nolla tapaturmaa

Meille on ensisijaisen tärkeää, että pystymme tarjoamaan kaikille työntekijöillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön. Metsä Groupin työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen perustuvat ennakoivaan toimintaan, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on tapaturmaton työympäristö.

Turvallisuus on olennainen osa liiketoimintaamme ja kulttuuriamme. Kehitämme turvallista ja tapaturmatonta työympäristöä ennakoivalla lähestymistavalla, jonka tavoitteena on vaaratilanteiden ja tapaturmien välttäminen. Seuraamme aktiivisesti turvallisuustyömme tuloksia ja niiden analysointi auttaa meitä määrittämään oikeat toimenpiteet työympäristömme turvallisuuden varmentamiseksi ja edistämiseksi.

Metsä Groupissa työturvallisuus on olennainen osa päivittäistä tekemistä. Sen toteutumista seurataan ja johdetaan konserninlaajuisesti. Haluamme taata jokaiselle Metsä Groupissa työskentelevälle henkilölle turvallisen työympäristön. Turvallisuusjohtaminen kattaa myös meillä työskentelevien yhteistyökumppaneiden eli palvelutoimittajien ja muiden sidosryhmien turvallisuuden.

Pitkän aikavälin työturvallisuustavoitteemme on nolla tapaturmaa

Raportoimme aktiivisesti turvallisuushavaintoja ja pyrimme oppimaan sattuneista tapahtumista. Jokainen onnettomuus, vaaratilanne ja läheltä piti -tilanne tutkitaan, ja se johtaa korjaaviin tai ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin. Tällä varmistamme, että voimme välttää onnettomuuksien tai vaaratilanteiden uusiutumisen. Tehtaat ja liiketoiminnnot jakavat näitä kokemuksia ja oppeja sekä muita parhaita käytäntöjä keskenään.

Ennaltaehkäisevää vaarojen ja riskien tunnistamista

Metsä Groupin turvallisuusjohtamisen avainasemassa on ennaltaehkäisevä vaarojen ja riskien tunnistaminen. Jokainen Metsä Groupilla työskentelevä henkilö saa turvallisuusperehdytystä työympäristön keskeisistä vaaratekijöistä. Emme hyväksy vaarallisia työtapoja ja noudatamme turvallisuusohjeita. Jokaisella meillä työskentelevällä henkilöllä on oikeus ja velvollisuus puuttua riskialttiiseen toimintaan ja korjata vaaralliset toimintatavat ja olosuhteet.