Tuotannon sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti

Resurssien viisas käyttö ohjaa toimintaamme. Tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen on tärkeä keino parantaa resurssitehokkuutta. Vuonna 2023 hyödynsimme 96 % tuotannon jätteistä ja sivuvirroista materiaaleina tai energiana.

Sivuvirtojen lannoitekäytön osuus on jatkuvasti kasvanut viiden viime vuoden aikana. Tällä hetkellä 14 % Metsä Groupin hyödyntämistä sivuvirroista käytetään lannoitteina tai viherrakentamisessa.

Yhteistyö ja  kumppanuudet ovat avainasemassa, kun kestävässä biotaloudessa ja kiertotaloudessa luodaan tehokkaita ekosysteemejä. Resurssitehokkuuden ja laajan kumppaniverkoston avulla pystymme valmistamaan biotuotteita useisiin eri loppukäyttökohteisiin. Näitä ovat puutuotteet, sellu, kartonki, paperit, puupohjaiset tekstiilit, elektroniikkateollisuuden komposiittimateriaalit sekä maalien, renkaiden, hajusteiden, maatalouden lannoitteiden ja monien muiden tuotteiden raaka-aineet. Yhteistyön ja kumppaneiden avulla Metsä Group pyrkii saavuttamaan tavoitteensa, jonka mukaan tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti.

Kaatopaikkajätteen jatkuva vähentäminen

Kaatopaikkajätteen määrä vähentyi noin 38 % vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021. Metsä Groupilla on edelleen työtä tehtävänä ratkaisujen kehittämisessä viherlipeäsakan hyödyntämiseen ja sen kaatopaikkasijoituksen vähentämiseen. Tuotannon sivuvirtojen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää tieteellistä tutkimusta ja toimialojen välistä yhteistyötä.

Suurimmat sivuvirtajakeemme ovat viherlipeäsakka, energiantuotannossa syntyvä tuhka ja sellun tuotannossa syntyvä kalkkijakeet. Sivutuotteita voidaan käyttää esimerkiksi lannoitteina, täyttömaana ja maisemoinnissa. Myymme sivutuotteita myös kumppaneille jatkojalostettavaksi.

Periaatteenamme on käyttää raaka-aineet tehokkaasti. Pyrimme aina ensisijaisesti suosimaan jätetteiden ja tuotannon sivuvirtoja hyötykäyttöä ja minimoimaan kaatopaikkajätteen määrän.

Esimerkkejä tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisestä

Ash for fertilisers

Tuhka lannoitteisiin ja maanparannukseen

Metsäteollisuus tuottaa puutuhkaa, jota voidaan käyttää metsälannoitteena ja maanrakennuksessa joko sellaisenaan tai sekoitettuna kivimurskeeseen tai kuitusaveen. Kalkkipitoisiin sivutuotteisiin sekoitettuna sitä voidaan käyttää myös maanparannusaineena.

Bark

Kuori energiantuotantoon ja maisemointiin

Kuorta saadaan pääasiassa puun käsittelyssä, ja sitä käytetään energiantuotantoon metsäteollisuudessa. Hiekkaista kuorta syntyy, kun hiekkaa sisältävä kuori erotellaan kuorintaprosessissa. Hiekkaista kuorta voidaan käyttää sellaisenaan joko maisemoinnissa tai kompostimullan tuotannossa.

Fibre clay

Pehmopaperia kierrätyskuiduista, urheilukenttiä kuitusavesta

Ensikuidun ohessa Metsä Group käyttää myös kotikierrätyspaperista tehtyä kierrätyskuitua pehmopaperin tuotantoon. Kierrätetyn paperin siistauksen aikana liian pehmeiksi ja lyhyiksi käyneet kuidut erotellaan kuitusaveksi täyteaineiden kanssa. Sitä voidaan käyttää geotekniseen rakentamiseen, esimerkiksi pohjakerroksena urheilukenttien rakentamisessa.