Metsäliitto Osuuskunta

Sijoita metsään​ 

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta on nimensä mukaisesti jäsentensä omistama osuuskunta. Maksettuaan sääntömääräiset osuutensa jäsen voi kasvattaa omistustaan tekemällä sijoituksia Metsäliiton lisäosuuksiin. Osuuskunta maksaa osuuksille korkoa edustajiston vuosittain päättämän korkoprosentin mukaan. Jäsenyysedellytyksenä olevan sääntömääräisen osuuden suuruus määräytyy omistetun metsäpinta-alan ja sen sijainnin mukaan.

Metsäliitto Osuuskunnan lisäosuudet

Metsäliitto Osuuskunnan voitonjakomalli palkitsee kanssamme aktiivisesti puukauppaa tekeviä omistajajäseniä. Omistajajäsen sijoittaa Metsä Groupin kanssa tehdyistä puukaupoista saamiaan tuloja ja osuuskorkoja Metsä1-lisäosuuksiin. Näin puut voivat tuottaa vielä vuosia korjuun jälkeenkin. Metsä1- on ainoa lisäosuus, johon Metsäliitto Osuuskunnassa voi sijoittaa.

Lisäksi osa Metsäliitto Osuuskunnan voitosta on keväästä 2022 alkaen tarkoitus jakaa omistajajäsenille Metsä Groupin kanssa tehtyjen puukauppojen perusteella. Voitto jaetaan omistajajäsenille Metsä1-lisäosuuksina, ja voitonjaossa otetaan huomioon teolliset ainespuut, jotka on vastaanotettu jäseneltä neljän edellisen kalenterivuoden aikana.

Sijoittaminen Metsäliitto Osuuskuntaan ja osuuskunnan voitonjako uudistuivat vuoden 2022 alussa.