Vastuullisuusraportointi

Viestimme toimistamme kattavasti, läpinäkyvästi ja avoimesti. Vastuullisuusraporttimme sisältö kuvastaa Metsä Groupin kestävää ja kannattavaa kasvua vuoteen 2030 ulottuvien strategisten kestävän kehityksen tavoitteidemme kautta.

Metsä Groupin vuosikatsaus sisältää  kestävyysraportin. Kestävyysraportti on Global Reporting Initiative (GRI) 2021 -standardin vaatimusten mukainen.

Vuodesta 2024 alkaen Metsä Groupia velvoittavat EU:n kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) mukaiset raportointivaatimukset, jotka ovat ohjanneet vuoden 2023 raportin sisältöä ja rakennetta.

Lisäksi Kestävyysraportissa raportoidaan Metsä Groupin strategisten 2030-tavoitteiden toteumat.

Metsä Groupin vuosittainen raportointi kattaa seuraavat raportit: vuosikatsaus, palkitsemisraportti, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja vuosiesite.