Aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa 

Haluamme olla vastuullinen ja aktiivinen yhteisön jäsen kaikilla toiminta-alueillamme  Uskomme, että avoin ja tehokas vuoropuhelu sidosryhmien kanssa tukee liiketoimintaamme ja strategiaamme.

Metsä Groupin emoyritykseen Metsäliitto osuuskuntaan kuuluu yli 90 000 metsänomistajaa. Omistajajäsenemme osallistuvat tiiviisti toimintaamme. Keskeinen viestintäväline omistajajäsenillemme on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Metsä Groupin Viesti-lehti.

Henkilöstömme on tärkeä voimavara

Työllistämme tuhansia ihmisiä. Oman henkilöstömme kannalta keskeisiä vuorovaikutustapoja ovat vuorovuosittain tehtävät kyselyt, työtyytyväisyystutkimus ja eettisyysbarometri. Avainasemassa työntekijöiden sitoutumisessa ovat myös paikalliset ja eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC).

Aktiivista vuorovaikutusta arvoketjussa ja paikallisesti

Olemme säännöllisesti yhteydessä asiakkaisiimme ja toimittajiimme. Arvioimme yhteistyötä toimittajien kanssa anonyymin yhteistyökyselyn kautta, jossa saamme tietoa yhteistyömme toimivuudesta. Kyselyn tulokset ja kehityskohteet käydään läpi Toimittajapäivässä.

Tavoitteena on tehdä yhteistyökysely ja pitää Toimittajapäivät joka toinen vuosi. Toimittajapäivien lisäksi metsänhoito,- puunkorjuu- ja kuljetus, sivutuote- ja puuenergiayrittäjillä pidetään Suomessa yrittäjäpäiviä joka vuosi.

Käymme keskusteluja toimittajiemme kanssa myös osana kilpailutuksia ja sopimusneuvotteluita, sekä avaintoimittajien kanssa säännöllisissä tapaamisissa.

Painopisteenä lasten ja nuorten hyvinvointi

Yhteiskunnallisen osallistumisemme painopiste on lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa vahvistamme nuorten metsäsuhdetta ja tuemme nuorten liikuntamahdollisuuksia eri puolilla Suomea. Teemme yhteistyötä kansallisesti toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa eri puolilla maata. Sponsorointimme painopisteet ovat:

  • lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukeminen yhteistyössä Suomen Urheiluliiton (SUL) kanssa
  • lasten ja nuorten metsäsuhteen vahvistaminen yhteistyössä Suomen 4H-järjestön ja sen yli 200 paikallisyhdistyksen kanssa

Edistämme kestävää kehitystä aktiivisesti ja avoimesti

Osallistumme poliittiseen keskusteluun ja toimitamme päättäjille tietoa kestävästä metsänhoidosta ja raaka-aineidemme vastuullisuudesta, tuotteidemme ilmasto- ja ympäristöystävällisyydestä sekä toimintamme hiilipäästöjen pienentämisestä.

Lisäksi kerromme työstämme innovatiivisten ja vastuullisten ratkaisujen parissa. Näitä ratkaisuja ovat esimerkiksi puupohjaiset tekstiilikuidut ja 3D-kuitutuotteet. Metsä Group on useiden kansainvälisten, eurooppalaisten ja kansallisten teollisuuden ja kaupan toimialajärjestöjen aktiivinen jäsen. Olemme luotettava keskustelukumppani toimialajärjestöille, lainsäätäjille ja päättäjille. 

Lisäksi olemme sitoutuneet toimimaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti, mukaan lukien oleellisten sidosryhmien kuulemista ihmisoikeusvaikutuksiin liittyen. 

Osallistumme seuraavien järjestöjen toimintaan:

  • Metsäteollisuus ry
  • Ruotsin metsäteollisuusjärjestö Skogsindustrierna ja Saksan paperiteollisuusjärjestö Verband Deutscher Papierfabriken e.V.
  • Keskuskauppakamari ja Kansainvälinen kauppakamari (ICC))  
  • Euroopan paperiteollisuuden liitto (Confederation of European Paper Industries, CEPI) ja 4evergreen-allianssi   
  • Business Europe’s Corporate Advisory and Support Group  
  • Bio-based Industries Consortium (BIC)  
  • PEFC Suomi – Metsäsertifiointi ry 
  • Forest Stewardship Council (FSC)

Viidestä liiketoiminta-alueesta koostuva Metsä Group osallistuu useiden kansallisen tason metsäteollisuusjärjestöjen toimintaan tärkeimmissä toimintamaissaan. Näitä ovat esimerkiksi Ruotsin metsäteollisuusjärjestö Skogsindustrierna ja Saksan paperiteollisuusjärjestö Verband Deutscher Papierfabriken e.V. 

Lisäksi Metsä Group tai sen liiketoiminta-alueet ovat useiden alakohtaisten järjestöjen jäseniä. Tällaisia ovat muun muassa Euroopan pehmopaperintuottajien järjestö (European Tissue Symposium, ETS) ja Euroopan ympäristöystävällisten pakkausten tuottajien järjestö (European Organization of Packaging and the Environment, Europen).


Forest