Strategia

Metsä Group tähtää vahvaan ja kannattavaan kasvuun. Luomme arvoa jalostamalla pohjoisesta puusta tuotteita miljoonien ihmisten arkeen.

Kannattavan kasvun strategia

Liiketoimintamme perustuu uusiutuviin raaka-aineisiin ja kierrätettäviin tuotteisiin, joiden valmistuksessa vastuullisesti hoidettujen pohjoisten metsien puu ja syvällinen osaamisemme tuovat kilpailuetua. Toimintaympäristön muutokset luovat meille monia mahdollisuuksia.

Valmistamme teollisella tehokkuudella uusiutuvasta raaka-aineesta hiiltä varastoivia ja kierrätettäviä tuotteita ihmisten arkeen. Laajennamme tuotevalikoimaamme ja investoimme uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Kasvamme kannattavasti yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Liiketoimintoja kehitetään yhteisten toimintaperiaatteiden mukaan

  1. Omistajajäsenten metsän arvon lisääminen
  2. Kestävän kehityksen tavoitteiden ja eettisen yrityskulttuurin toteuttaminen
  3. Henkilöstön avainkyvykkyyksien kehittäminen
  4. Kannattava kasvu yhdessä asiakkaiden kanssa
  5. Teollisen tehokkuuden kasvattaminen
  6. Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen
  7. Kaupallisen kilpailuaseman vahvistaminen markkinoiden ja asiakkaiden huolellisella valinnalla
  8. Yhteisten, tehokkaiden liiketoimintaprosessien ja konsernipalvelujen sekä konsernin synergioiden hyödyntäminen täysimääräisesti
  9. Investoinneissa pääoman tehokas käyttö

Strategy_FI.jpg

Visio

Halutuin kumppani vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Tarkoitus

Edistää bio- ja kiertotaloutta jalostamalla pohjoisesta puusta ensiluokkaisia tuotteita kestävästi ja tehokkaasti.