Metsänhoidon huippuosaaja

Metsien hoito ja niiden kestävä käyttö on pitkäjänteistä toimintaa, joka jatkuu sukupolvelta toiselle. Vastuullisesti hoidettuina metsät kasvavat hyvin, säilyvät elinvoimaisina ja toimivat hiilinieluina.

Emoyhtiömme Metsäliitto on lähes 100 000 suomalaisen metsänomistajan osuuskunta. Kattavat metsänhoitopalvelumme ovat metsänomistajien käytettävissä metsän kaikissa kehitysvaiheissa. Valikoimaamme kuuluvat laadukkaat, kotimaiset puuntaimet uuden metsän perustamiseen, taimikonhoitotyöt, hakkuut ja lannoitukset. Palveluitamme voi hyödyntää yhtä lailla peitteisessä kuin tasaikäisessä metsänkasvatuksessa.

Me autamme metsänomistajia ylläpitämään metsäomaisuutensa arvoa: hoitamaan metsiään taloudellisesti ja luontoarvot huomioiden. Kehitämme jatkuvasti metsänhoidon menetelmiämme sekä laajaa palvelutarjontaamme monia digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Vuonna 2021 Metsä Groupin metsäpalveluiden sähköisen myynnin osuus oli 58 prosenttia.