Työskentele kanssamme

Metsä Groupin hankinta- ja logistiikka on koko konsernin kattava palvelutoiminto, joka vastaa kaikkien liiketoimintojen ja konsernipalveluiden raaka-aine-, materiaali-, palvelu- ja logistiikkahankinnoista. Lisäksi se operoi konsernin merilogistiikkaa. Meillä tekee töitä yli 100 osaavaa ammattilaista erilaisissa hankinta- ja logistiikkatehtävissä kansainvälisesti. Metsä Groupin ulkoiset ostot ovat vuositasolla lähes 4 miljardia euroa.
  • 3,8 mrd €

    Ulkoiset ostot vuosittain

  • 100+

    Hankinnan ja logistiikan ammattilaista

  • 1 500

    Vuotuista hankintatoimintaa

Oletko myymässä puuta? Metsä Groupin puunhankinnasta vastaa Metsä Forest.

Siirry Metsä Forestin sivuille.

Hankinnan ja Logistiikan toimintamalli

Hankinta- ja logistiikkatoiminto toimii kaikilla Metsä Groupin liiketoiminta-alueilla yhdenmukaisten toimintamallien ja prosessien mukaisesti, ja sitä johtaa oma johtoryhmä. 

Metsä Groupin Hankinta ja Logistiikka on organisoitu kolmeen kokonaisuuteen: kategoriahankintaan-, investointi- ja aluehankintaan- sekä palvelukeskuksiin.

Kategoriahankinta koostuu kolmesta hankintaklusterista: raaka-aineet ja pakkaukset, materiaalit ja palvelut sekä logistiikka.

Investointi- ja aluehankintaan kuuluvat investointeihin liittyvät hankinnat sekä tuotantoon epäsuorasti liittyvät ostot Metsä Groupin tehtaille. Tehdashankinta-alueita on yhteensä 8: 5 Suomessa ja Virossa, 2 Keski-Euroopassa ja 1 Ruotsissa.

Metsä Groupin operatiiviset hankinnat on keskitetty palvelukeskuksiin. Ostopalvelukeskuksemme Äänekoskella ja Puolan Gdanskissa huolehtivat pienkilpailutuksista, tilausten käsittelystä ja ostotietojen hallinnasta.

Merilogistiikan palvelukeskus Espoossa vastaa operatiivisesta merilogistiikasta ja satamayhteistyöstä, kuljetuspyyntöjen ja -tilausten käsittelystä, toimitusten seurannasta ja poikkeustilanteiden hallinnasta. Palvelukeskuksessa käsitellään myös logistiikkalaskuja ja laatupoikkeamia.

Hankinnan ja Logistiikan keskeiset tavoitteet

Metsä Group on suuri, kansainvälisesti toimiva teollisuusyritys, jolle tehokas ja luotettava hankinta ja logistiikka ovat kriittinen menestystekijä. Hankintapalveluitamme ohjaavat aina kestävyys, turvallisuus, laatu, saatavuus ja kustannustehokkuus.

Ensure reliable delivery of materials & services in all circumstances
Varmistaa materiaalien ja palveluiden luotettava toimitus kaikissa olosuhteissa.

Improve cost efficiency
Parantaa kustannustehokkuutta.

Motivated and professional procurement & logistics core team
Motivoitunut ja ammattitaitoinen Hankinnan ja Logistiikan henkilöstö.

Create working relationship with key vendors, who are willing to make long lasting co-operation with us
Rakentaa toimivat ja pitkäaikaiset suhteet avaintoimittajiin.

Category based structural development of sourcing
Kehittää kategorioihin perustuvaa hankintaa rakenteellisesti.

Implementing joint policies, standards and supportive tools
Hyödyntää yhteisiä politiikkoja, standardeja ja työkaluja.