Arvokkaita biotuotteita tuotannon sivuvirroista

Perinteisten biotuotteiden tuotantoprosesseissa syntyy sivuvirtoja, jotka hyödynnämme lähes 100-prosenttisesti muiden biotuotteiden raaka-aineena.

Biokemikaalit

Valmistamistamme biokemikaaleista tärkeimpiä ovat tärpätti ja mäntyöljy. Tärpättiä käytetään muun muassa hajuvesissä sekä liuottimena sellaisenaan. Mäntyöljy myydään jatkojalostettavaksi kemianteollisuuteen, missä sitä käytetään sidosaineena muun muassa puhdistusaineissa, maaleissa ja liimoissa.

Biokaasu

Valmistamme biokaasua ja biopellettejä Äänekosken biotuotetehtaan yhteydessä sijaitsevalla biokaasulaitoksellamme. Biokaasua voidaan jalostaa ajoneuvojen polttoaineeksi ja sekä hyödyntää uusiutuvana energianlähteenä tuotantolaitoksilla. Biopelletit puolestaan korvaavat fossiilisten raaka-aineiden käyttöä lämpö- ja voimalaitoksissa.

Bioenergia

Selluntuotannossa syntyy valtavasti uusiutuvaa energiaa – neljä sellu- ja biotuotetehdastamme Suomessa tuottavat yhteensä 15 prosenttia koko maan uusiutuvasta energiasta. Muilla tuotantolaitoksillamme energiantuotantoon käytetään hakkuutähteitä kuten puun oksia ja latvoja sekä sahojen sivutuotteena syntyvää purua ja kuorta. Uusiutuvaa energiaa riittää oman tuotantomme lisäksi myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille.

Kiinteät energiajakeet, tuhka ja kalkki

Puun mekaanisessa käsittelyssä syntyy sivutuotteena muun muassa  kuorta ja purua, jotka nekin hyödynnetään 100-prosenttisesti. Näitä energiantuotantoon käytettäviä sivuvirtoja kutsutaan kiinteiksi energiajakeiksi.

Tuotantoprosesseissa syntyvää tuhkaa käytetään muun muassa metsälannoitteena, ja kalkkia maanparannusaineena pelloilla sekä jäteveden neutraloinnissa. Näitä jakeita myydään myös kumppaneillemme jatkojalostusta varten.