Metsä Group on sitoutunut vastuulliseen tulevaisuuteen

Olemme sitoutuneet strategisiin kestävän kehityksen 2030-tavoitteisiimme, ja niiden kautta rakennamme tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Seuraamme edistystämme tarkasti ja kerromme siitä vuosikatsauksessamme.

Olemme määritelleet seitsemän keskeistä kestävän kehityksen olennaista aihetta, jotka ohjaavat työtämme kohti 2030-kestävyystavoitteita. Aiheet edustavat ja tukevat Metsä Groupin liiketoimintaa kokonaisuutena ja ottavat huomioon merkittävimmät vaikutukset koko arvoketjussamme.

Aiheet on jaettu kolmeen teemaan: ympäristö, sosiaalinen vastuu ja vastuullisuuden hallinnointi.

Ympäristö

Turvaamme ja vahvistamme luonnon monimuotoisuutta lisäämällä lajien vaatimia olosuhteita ja säilyttämällä arvokkaita elinympäristöjä.

 • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen: sekametsiä, lahopuita ja lehtoja.

  Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen: sekametsiä, lahopuita ja lehtoja.

 • Ilmastonmuutoksen hillintä: Fossiilitonta tuotantoa, tuotteita ja pakkausmateriaaleja.

  Ilmastonmuutoksen hillintä: Fossiilitonta tuotantoa, tuotteita ja pakkausmateriaaleja.

 • Hyödynnämme luonnonvaroja tehokkaasti: ei jätettä, vähän vettä ja energiatehokasta tuotantoa.

  Hyödynnämme luonnonvaroja tehokkaasti: ei jätettä, vähän vettä ja energiatehokasta tuotantoa.

Sosiaalinen vastuu

Toimimme oikein. Kunnioitamme toisiamme, arvostamme erilaisuutta ja edistämme työturvallisuutta läpi arvoketjun.

 • Toimimme oikein: Uramahdollisuuksia ja anonyymi rekrytointi.

  Toimimme oikein: Uramahdollisuuksia ja anonyymi rekrytointi.

 • Turvallinen työympäristö: Nolla tapaturmaa ja työtyytyväisyyttä.

  Turvallinen työympäristö: Nolla tapaturmaa ja työtyytyväisyyttä.

Vastuullisuuden hallinnointi

Tiedämme, mistä raaka-aineemme ovat peräisin. Ohjaamme hankintoja toimittajille, joiden vastuullisuus on varmistettu.

 • Ennakkoluulotonta yhteistyötä

  Ennakkoluulotonta yhteistyötä

 • Metsiin perustuvan biotalouden merkitys yhteiskunnalle

  Metsiin perustuvan biotalouden merkitys yhteiskunnalle