Edustajisto

Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskunnassa jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Metsäliitto Osuuskunnassa osuuskunnan kokouksen. Edustajiston kokouksessa käsitellään osuuskuntalaissa ja Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Edustajiston tehtävät

Edustajiston keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä,
  • päättää voitonjaosta jäsenille,
  • päättää hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan/pääjohtajan vastuuvapauden myöntämisestä,
  • valita hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heidän palkkioistaan.

Edustajiston valinta

Edustajistoon voidaan valita täysivaltainen Metsäliitto Osuuskunnan jäsen. Metsäliitto Osuuskunnan tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt sekä Metsäliiton hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia edustajistoon.

Edustajistovaali toimitetaan joka neljäs vuosi postiäänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Vaali toimitetaan vaalipiireittäin siten, että kustakin vaalipiiristä valitaan niin monta edustajaa, kuin kyseisen vaalipiirin vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä. Vaalipiirit vahvistaa hallintoneuvosto, ja ne määräytyvät lähtökohtaisesti Metsäliitto Osuuskunnan piiriorganisaatioiden mukaan.

Edustajiston päätöksenteko

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa keväällä. Edustajisto, hallintoneuvosto tai hallitus voi päättää ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Ylimääräinen kokous on myös järjestettävä, mikäli vähintään kymmenesosa edustajiston jäsenistä sitä vaatii. Ellei osuuskuntalaissa erikseen tietyissä asioissa toisin edellytetä,   edustajiston kutsuu koolle hallintoneuvosto viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisella, jokaiselle edustajiston jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kullakin edustajiston jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosehdotusta kannattaa vähintään 2/3 edustajiston kokoukseen osallistuvista jäsenistä. Edustajiston jäsenten lisäksi edustajiston kokouksessa ovat läsnä Metsä Groupin pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä pääsääntöisesti hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. Edustajiston varsinaisessa kokouksessa ovat läsnä myös tilintarkastajat.

Edustajiston jäsenet

Metsäliitto Osuuskunnan edustajistossa ovat nelivuotiskaudella 1.7.2019-30.6.2023 seuraavat 52 jäsentä:

Aikio Kaarlo, metsätalousinsinööri, Kuusamo
Airio Pertti, prikaatikenraali, Helsinki
Anttila Juha, maanviljelijä, Vilppula
Björknäs Roger, maanviljelijä, Kristiinankaupunki
Finne Christer, maanviljelijä, Mustasaari
Halkilahti Jaakko, maanviljelijä, Salo
Hall Hans, maatalousyrittäjä, Leppävirta
Havanka Pentti, metsuri, pienviljelijä, Ruovesi
Isomuotia Harri, metsänhoitaja, Hämeenkyrö
Kallio Maarit, agrologi, maanviljelijä, Sastamala
Korpela Liisa, metsänhoitaja, maaseutuyrittäjä, Kärkölä
Koskinen Jaakko, maatalousyrittäjä, Hamina
Könönen Katri, agrologi AMK, maanviljelijä, Tohmajärvi
Körhämö Jani, metsänhoitaja, riistapäällikkö, Pälkäne
Laitinen Markku, maa- ja metsätalousyrittäjä, Kangasniemi
Laukkanen Mika, maa- ja metsätalousyrittäjä, Tuusniemi
Leikola Mikko, maanviljelijä, Lohja
Lyömiö Matti, agrologi, Mäntyharju
Moilanen Heli, terveydenhoitaja, Paltamo
Morri Tiina, metsätalousyrittäjä, Virrat
Nyman Jan-Ove, agronomi, Kokkola
Orjala Jari, maa- ja metsätalousyrittäjä, lehtori, Kannus
Palohuhta Reijo, metsätalousyrittäjä, Evijärvi
Pesonen Jorma, metsäkoneurakoitsija, maanviljelijä, Joensuu
Perttu Antti-Jussi, agrologi AMK, maatalousyrittäjä, Eura
Pietilä Juho, maatalousyrittäjä, Loimaa
Pietilä Timo, metsätalousinsinööri, eläkeläinen, Liminka
Purhonen Petri, maanviljelijä, Enonkoski
Pylkkänen Ari, metsätalousinsinööri, Rantasalmi
Pätilä Antti, metsänhoitaja, Ruokolahti
Raininko Tuomo, maa- ja metsätalousyrittäjä, Niinisalo
Ryymin Jaakko, metsätilallinen, Iisalmi
Saari Ensio, metsätalousinsinööri, Isokyrö
Saatsi Esko, maaseutujohtaja, Nurmes
Saviniemi Timo, maa- ja metsätalousyrittäjä, Hämeenlinna
Savola Mikko, kansanedustaja, maatalousyrittäjä, Ähtäri
Soronen Mauno, kirkkoherra, Haapavesi
Stenman-Kässi Liisa, agrologi, Uurainen
Säynätjoki Ilkka, maanviljelijä, Kuhmoinen
Tapaninen Teuvo, eläkeläinen, Sodankylä
Tiusanen Matti, maa- ja metsätalousyrittäjä, Sumiainen
Torppa Pekka, maanviljelijä, Toivakka
Tyskas Kim, agrologi, myyjä, Lapinjärvi
Törmikoski Jari, maanviljelijä, Raahe
Uotila Kirsi, metsätalousyrittäjä, Helsinki
Vuorela Jorma, maanviljelijä, Jalasjärvi
Wendelin Matti, yrittäjä, Kaarina
Yli-Antola Kimmo, maa- ja metsätalousyrittäjä, Laitila
Yli-Korhonen Jarmo, maanviljelijä, Kauhajoki
Ylimartamo Aatto, maanviljelijä, Tervola
Ylä-Outinen Päivi, maanviljelijä, Lappeenranta