Edustajisto

Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskunnassa jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Metsäliitto Osuuskunnassa osuuskunnan kokouksen. Edustajiston kokouksessa käsitellään osuuskuntalaissa ja Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Edustajiston tehtävät

Edustajiston keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä,
  • päättää voitonjaosta jäsenille,
  • päättää hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan/pääjohtajan vastuuvapauden myöntämisestä,
  • valita hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heidän palkkioistaan.

Edustajiston valinta

Edustajistoon voidaan valita täysivaltainen Metsäliitto Osuuskunnan jäsen. Metsäliitto Osuuskunnan tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt sekä Metsäliiton hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia edustajistoon.

Edustajistovaali toimitetaan joka neljäs vuosi postiäänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Vaali toimitetaan vaalipiireittäin siten, että kustakin vaalipiiristä valitaan niin monta edustajaa, kuin kyseisen vaalipiirin vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä. Vaalipiirit vahvistaa hallintoneuvosto, ja ne määräytyvät lähtökohtaisesti Metsäliitto Osuuskunnan piiriorganisaatioiden mukaan.

Edustajiston päätöksenteko

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa keväällä. Edustajisto, hallintoneuvosto tai hallitus voi päättää ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Ylimääräinen kokous on myös järjestettävä, mikäli vähintään kymmenesosa edustajiston jäsenistä sitä vaatii. Ellei osuuskuntalaissa erikseen tietyissä asioissa toisin edellytetä,   edustajiston kutsuu koolle hallintoneuvosto viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisella, jokaiselle edustajiston jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kullakin edustajiston jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosehdotusta kannattaa vähintään 2/3 edustajiston kokoukseen osallistuvista jäsenistä. Edustajiston jäsenten lisäksi edustajiston kokouksessa ovat läsnä Metsä Groupin pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä pääsääntöisesti hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. Edustajiston varsinaisessa kokouksessa ovat läsnä myös tilintarkastajat.

Edustajiston jäsenet

Metsäliitto Osuuskunnan edustajistossa ovat nelivuotiskaudella 1.7.2023-30.6.2027 seuraavat 48 jäsentä:

Anttila Juha, maanviljelijä, Vilppula
Björknäs Roger, jordbrukare, Kristinestad
Finne Christer, lantbruksföretagare, Korsholm
Halkilahti Jaakko, maanviljelijä, Salo
Hall Hans, maatalousyrittäjä, Leppävirta
Hirvijoki Mika, omistajanvaihdosasiantuntija, maa- ja metsätalousyrittäjä, Ikaalinen
Isomuotia Harri, metsänhoitaja, Hämeenkyrö
Kaitfors Mats, jordbrukare, Kronoby
Kallinen Saara, metsätalousinsinööri, support specialist, Kärsämäki
Kallio Maarit, maatalousyrittäjä, Sastamala
Kankaanpää Antti, maaseutuyrittäjä, Orivesi
Kela Leena, toimitusjohtaja, Suomussalmi
Kerkelä Antti, maanviljelijä, Kemijärvi
Kleimola Jouni, asiakkuusjohtaja, maanviljelijä, Kauhava
Koljonen Antti, maanviljelijä, agrologi, Hämeenlinna
Koponen Osmo, maanviljelijä, Liperi
Korpela Liisa, metsänhoitaja, Kärkölä
Korpi-Tassi Jussi, yrittäjä, Kurikka
Kosonen Erkki, metsäyrittäjä, Savonlinna
Lehtimäki Esko, koulutusjohtaja, maa- ja metsätalousyrittäjä, Teuva
Lehtonen Aarne, maanviljelijä, Mynämäki
Leikola Mikko, maanviljelijä, Lohja
Leinonen Tapio, yritysasiantuntija, Kitee
Lähdesmäki Elisa, metsäyrittäjä, ekonomi, Helsinki
Manninen Heikki, metsänhoitaja, Mikkeli
Minkkinen Timo, metsätalousyrittäjä, Viitasaari
Määttä Esa, metsäasiantuntija, eläkeläinen, Sotkamo
Nurmo Mika, maatalousyrittäjä, Kokemäki
Orjala Jari, maa- ja metsätalousyrittäjä, opettaja, Kannus
Pietilä Juho, maatalousyrittäjä, Loimaa
Pulkka Ville, metsätalousinsinööri YAMK, Mäntyharju
Ruuskanen Timo, metsätalous- ja metsäkoneyrittäjä, Heinävesi
Ryymin Jaakko, metsätilallinen, Iisalmi
Soronen Mauno, kirkkoherra, Haapavesi
Sorsa Eero, maa- ja metsätalousyrittäjä, Kouvola
Suhonen Teemu, maanviljelijä, Joroinen
Suppola Jouni metsätalousyrittäjä, maatila-asiantuntija, Parikkala
Suutala Pauli, metsätalousinsinööri, yrittäjä, Alavus
Toivanen Sakari, maanviljelijä, Kaavi
Tupala Arto, maanviljelijä, Joutsa
Tyskas Kim, maskinförsäljare, Lappträsk
Törmälä Pekka, metsätalousyrittäjä, Liminka
Uotila Kirsi, metsätalousyrittäjä, tekniikan ylioppilas, Helsinki
Uusitalo Tarmo, metsätalousinsinööri, Pello
Vasama-Kakko Kaisa, MMM, agronomi, yrittäjä, Somero
Vastamäki Ari, metsänhoitaja, Nakkila
Waris Antti, toiminnanjohtaja, Konnevesi
Ylitalo Martti, maanviljelijä, eläkeläinen, Ii