Edustajisto

Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskunnassa jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Metsäliitto Osuuskunnassa osuuskunnan kokouksen. Edustajiston kokouksessa käsitellään osuuskuntalaissa ja Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Edustajiston tehtävät

Edustajiston keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä,
  • päättää voitonjaosta jäsenille,
  • päättää hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan/pääjohtajan vastuuvapauden myöntämisestä,
  • valita hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heidän palkkioistaan.

Edustajiston valinta

Edustajistoon voidaan valita täysivaltainen Metsäliitto Osuuskunnan jäsen. Metsäliitto Osuuskunnan tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt sekä Metsäliiton hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia edustajistoon.

Edustajistovaali toimitetaan joka neljäs vuosi postiäänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Vaali toimitetaan vaalipiireittäin siten, että kustakin vaalipiiristä valitaan niin monta edustajaa, kuin kyseisen vaalipiirin vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä. Vaalipiirit vahvistaa hallintoneuvosto, ja ne määräytyvät lähtökohtaisesti Metsäliitto Osuuskunnan piiriorganisaatioiden mukaan.

Edustajiston päätöksenteko

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa keväällä. Edustajisto, hallintoneuvosto tai hallitus voi päättää ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Ylimääräinen kokous on myös järjestettävä, mikäli vähintään kymmenesosa edustajiston jäsenistä sitä vaatii. Ellei osuuskuntalaissa erikseen tietyissä asioissa toisin edellytetä,   edustajiston kutsuu koolle hallintoneuvosto viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisella, jokaiselle edustajiston jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kullakin edustajiston jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosehdotusta kannattaa vähintään 2/3 edustajiston kokoukseen osallistuvista jäsenistä. Edustajiston jäsenten lisäksi edustajiston kokouksessa ovat läsnä Metsä Groupin pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä pääsääntöisesti hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. Edustajiston varsinaisessa kokouksessa ovat läsnä myös tilintarkastajat.

Edustajiston jäsenet

Metsäliitto Osuuskunnan edustajistossa ovat nelivuotiskaudella 1.7.2023-30.6.2027 seuraavat 48 jäsentä:

Anttila Juha, maanviljelijä, Vilppula
Björknäs Roger, jordbrukare, Lappfjärd
Finne Christer, lantbruksföretagare, Soft
Halkilahti Jaakko, maanviljelijä, Salo
Hall Hans, maatalousyrittäjä, Konnuslahti
Hirvijoki Mika, omistajanvaihdosasiantuntija, maa- ja metsätalousyrittäjä, Sisättö
Isomuotia Harri, metsänhoitaja, Vesajärvi
Kaitfors Mats, jordbrukare, Nedervetil
Kallinen Saara, metsätalousinsinööri, support specialist, Kärsämäki
Kallio Maarit, maatalousyrittäjä, Sastamala
Kankaanpää Antti, maaseutuyrittäjä, Ristakallio
Kela Leena, toimitusjohtaja, Suomussalmi
Kerkelä Antti, maanviljelijä, Kemijärvi
Koljonen Antti, maanviljelijä, agrologi, Renko
Koponen Osmo, maanviljelijä, Kaatamo
Korpela Liisa, metsänhoitaja, Järvelä
Korpi-Tassi Jussi, yrittäjä, Mieto
Kosonen Erkki, metsäyrittäjä, Kiviapaja
Lehtimäki Esko, koulutusjohtaja, maa- ja metsätalousyrittäjä, Teuva
Lehtonen Aarne, maanviljelijä, Mynämäki
Leikola Mikko, maanviljelijä, Saukkola
Leinonen Tapio, yritysasiantuntija, Kitee
Lähdesmäki Elisa, metsäyrittäjä, ekonomi, Helsinki
Manninen Heikki, metsänhoitaja, Mikkeli
Minkkinen Timo, metsätalousyrittäjä, Suovanlahti
Muilu Matti, työnjohtaja, opiskelija, Tiistenjoki
Määttä Esa, metsäasiantuntija, eläkeläinen, Sotkamo
Nurmo Mika, maatalousyrittäjä, Peipohja
Orjala Jari, maa- ja metsätalousyrittäjä, opettaja, Kannus
Pietilä Juho, maatalousyrittäjä, Kojonkulma
Pulkka Ville, metsätalousinsinööri YAMK, Mäntyharju
Ruuskanen Timo, metsätalous- ja metsäkoneyrittäjä, Heinävesi
Ryymin Jaakko, metsätilallinen, Kurenpolvi
Soronen Mauno, kirkkoherra, Haapavesi
Sorsa Eero, maa- ja metsätalousyrittäjä, Elimäki
Suhonen Teemu, maanviljelijä, Maavesi
Suppola Jouni metsätalousyrittäjä, maatila-asiantuntija, Uukuniemi
Suutala Pauli, metsätalousinsinööri, yrittäjä, Ritola
Toivanen Sakari, maanviljelijä, Kortteinen
Tupala Arto, maanviljelijä, Joutsa
Tyskas Kim, maskinförsäljare, Hindersby
Törmälä Pekka, metsätalousyrittäjä, Karinkanta
Uotila Kirsi, metsätalousyrittäjä, tekniikan ylioppilas, Helsinki
Uusitalo Tarmo, metsätalousinsinööri, Pello
Vasama-Kakko Kaisa, MMM, agronomi, yrittäjä, Somero
Vastamäki Ari, metsänhoitaja, Nakkila
Waris Antti, palvelupäällikkö, Istunmäki
Ylitalo Martti, maanviljelijä, eläkeläinen, Yli-Olhava