Edustajisto

Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskunnassa jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Metsäliitto Osuuskunnassa osuuskunnan kokouksen. Edustajiston kokouksessa käsitellään osuuskuntalaissa ja Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Edustajiston tehtävät

Edustajiston keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä,
  • päättää voitonjaosta jäsenille,
  • päättää hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan/pääjohtajan vastuuvapauden myöntämisestä,
  • valita hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heidän palkkioistaan.

Edustajiston valinta

Edustajistoon voidaan valita täysivaltainen Metsäliitto Osuuskunnan jäsen. Metsäliitto Osuuskunnan tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt sekä Metsäliiton hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia edustajistoon.

Edustajistovaali toimitetaan joka neljäs vuosi postiäänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Vaali toimitetaan vaalipiireittäin siten, että kustakin vaalipiiristä valitaan niin monta edustajaa, kuin kyseisen vaalipiirin vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä. Vaalipiirit vahvistaa hallintoneuvosto, ja ne määräytyvät lähtökohtaisesti Metsäliitto Osuuskunnan piiriorganisaatioiden mukaan.

Edustajiston päätöksenteko

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa keväällä. Edustajisto, hallintoneuvosto tai hallitus voi päättää ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Ylimääräinen kokous on myös järjestettävä, mikäli vähintään kymmenesosa edustajiston jäsenistä sitä vaatii. Ellei osuuskuntalaissa erikseen tietyissä asioissa toisin edellytetä,   edustajiston kutsuu koolle hallintoneuvosto viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisella, jokaiselle edustajiston jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kullakin edustajiston jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosehdotusta kannattaa vähintään 2/3 edustajiston kokoukseen osallistuvista jäsenistä. Edustajiston jäsenten lisäksi edustajiston kokouksessa ovat läsnä Metsä Groupin pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä pääsääntöisesti hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. Edustajiston varsinaisessa kokouksessa ovat läsnä myös tilintarkastajat.

Edustajiston jäsenet

Metsäliitto Osuuskunnan edustajistossa ovat nelivuotiskaudella 1.7.2019-30.6.2023 seuraavat 52 jäsentä:

Metsätalousinsinööri
Kaarlo Aikio, Kuusamo
Metsätalousyrittäjä
Reijo Palohuhta, Evijärvi
Metsänomistaja
Seppo Airaksinen, Vantaa
Agrologi AMK, maatalousyrittäjä
Antti-Jussi Perttu, Eura
Maanviljelijä
Juha Anttila, Vilppula
​Maatalousyrittäjä
Juho Pietilä, Loimaa
Maanviljelijä
Roger Björknäs, Kristiinankaupunki
​Metsätalousinsinööri, eläkeläinen
Timo Pietilä, Liminka
Maanviljelijä
Christer Finne, Mustasaari
​Maanviljelijä
Petri Purhonen, Enonkoski
​​Maanviljelijä
Jaakko Halkilahti, Salo
Metsänhoitaja
Antti Pätilä, Ruokolahti
Maatalousyrittäjä
Hans Hall, Leppävirta
Maa- ja metsätalousyrittäjä
Tuomo Raininko, Niinisalo
Metsuri, pienviljelijä
Pentti Havanka, Ruovesi
​Metsätilallinen
Jaakko Ryymin, Iisalmi
Metsänhoitaja
Harri Isomuotia, Hämeenkyrö
Metsätalousinsinööri
Ensio Saari, Isokyrö
Agrologi, maanviljelijä
Maarit Kallio, Sastamala
Maaseutujohtaja
Esko Saatsi, Nurmes
Maanviljelijä, lakimies
Esko Kiviranta, Sauvo
​Maa- ja metsätalousyrittäjä
Timo Saviniemi, Hämeenlinna
​Metsähoitaja, maaseutuyrittäjä
Liisa Korpela, Kärkölä
Kansanedustaja, maatalousyrittäjä
Mikko Savola, Ähtäri
​Maatalousyrittäjä
Jaakko Koskinen, Hamina
Kirkkoherra
Mauno Soronen, Haapavesi
Agrologi AMK, maanviljelijä
Katri Könönen, Tohmajärvi
Agrologi
Liisa Stenman-Kässi, Uurainen
Metsänhoitaja, riistapäällikkö
Jani Körhämö, Pälkäne
​Maanviljelijä
Ilkka Säynätjoki, Kuhmonen
Metsätalousyrittäjä
Markku Laitinen, Kangasniemi
Eläkeläinen
Teuvo Tapaninen, Sodankylä
Maa- ja metsätalousyrittäjä
Mika Laukkanen, Tuusniemi
​Maa- ja metsätalousyrittäjä
Matti Tiusanen, Sumiainen
​Maanviljelijä
Mikko Leikola, Lohja
Maanviljelijä
Pekka Torppa, Toivakka
​​Agrologi
Matti Lyömiö, Mäntyharju
​Agrologi
Kim Tyskas, Lapinjärvi
Maatalousyrittäjä
Petri Miettinen, Juva
Maanviljelijä
Jari Törmikoski, Raahe
Metsätalousinsinööri AMK, myyjä
Eeva Mikkonen, Rääkkylä
​Metsätalousyrittäjä
Kirsi Uotila, Helsinki
​Terveydenhoitaja
Heli Moilanen, Paltamo
Maanviljelijä
Jorma Vuorela, Jalasjärvi
Metsätalousteknikko
Jussi Moilanen, Suomussalmi
Maa- ja metsätalousyrittäjä
Kimmo Yli-Antola, Laitila
Metsätalousyrittäjä
Tiina Morri, Virrat
​Maanviljelijä
Jarmo Yli-Korhonen, Kauhajoki
Agronomi
Jan-Ove Nyman, Kokkola
Maanviljelijä
Aatto Ylimartimo, Tervola
Maa- ja metsätalousyrittäjä, lehtori
Jari Orjala, Kannus
Maanviljelijä
Päivi Ylä-Outinen, Ylämaa