Hallitus

Hallituksen tehtävänä on Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti huolehtia Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenten ansioluettelot ja heidän omistuksensa Metsä Groupissa ovat luettavissa klikkaamalla plus-merkkiä, joka on kuvan oikealla alhaalla.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus

 • Jussi Linnaranta
  Hallituksen puheenjohtaja

  Jussi Linnaranta

 • Mikko Mäkimattila
  Hallituksen varapuheenjohtaja

  Mikko Mäkimattila

 • Teuvo Hatva
  Hallituksen jäsen

  Teuvo Hatva

 • Taavi Heikkilä
  Hallituksen jäsen

  Taavi Heikkilä

 • Eija Pitkänen
  Hallituksen jäsen

  Eija Pitkänen

 • Nina Pärssinen
  Hallituksen jäsen

  Nina Pärssinen

 • Ilkka Salonen
  Hallituksen jäsen

  Ilkka Salonen

 • Jussi Vanhanen
  Hallituksen jäsen

  Jussi Vanhanen

Tiedot edelliseltä tilikaudelta

Vuonna 2023 hallituksen puheenjohtajana toimi Jussi Linnaranta, varapuheenjohtajana Mikko Mäkiattila ja jäseninä Taavi Heikkilä, Juha Parpala, Eija Pitkänen, Nina Pärssinen, Ilkka Salonen ja Jussi Vanhanen. 

Hallitus kokoontui 15 kertaa vuonna 2023. Hallituksen jäsenistä Linnaranta, Heikkilä, Mäkimattila, Parpala, Pärssinen ja Salonen, osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Pitkänen ja Vanhanen osallistuivat 14 kokoukseen. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 98.

 • Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko

  Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko

 • Hallituksen valinta ja toimintakausi

  Hallituksen valinta ja toimintakausi

 • Hallituksen valiokunnat

  Hallituksen valiokunnat

 • Riippumattomuus ja monimuotoisuus

  Riippumattomuus ja monimuotoisuus