Turvallisuus on kaiken keskiössä

Turvallisuus ja henkilöstömme hyvinvointi ovat asioita, joista emme tingi missään tilanteessa. Metsä Groupissa työturvallisuus on kiinteä osa toiminnan päivittäistä johtamista.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Toiminnan painopiste on ennakoivassa työssä, jotta vaaratilanteet pystytään välttämään. Työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vikojen ja puutteiden havainnoiminen sekä vaaranaiheuttajien poistaminen kuuluvat meillä kaikille.

Metsä Groupissa turvallisuutta johdetaan ja seurataan konsernilaajuisesti, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja edistää parhaiden käytäntöjen jakamista yksiköiden välillä. Asettamamme tavoitteet ja työturvallisuusmittarit kannustavat meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti.

Perehdytämme jokaisen työntekijämme ja meille töitä tekevät alihankkijat turvallisiin työtapoihin. Pitkän aikavälin tavoitteemme on täysin tapaturmaton työympäristö, se, ettei tapaturmia tapahdu lainkaan.

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja työturvallisuuden parantamiseen. Jokaisen henkilökohtainen sitoutuminen turvallisiin työtapoihin näkyy paitsi tuloksina, myös työturvallisuuskulttuurin vakiintumisena koko organisaatiossa. Turvallisuus on ammattitaitoa.

Hyvä tehdä töitä

Metsä Groupissa työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen perustuvat ennakoivaan toimintaan. Tavoitteemme on tunnistaa työntekijöiden työkykyä uhkaavat tekijät varhaisessa vaiheessa, käynnistää järjestelmälliset toimenpiteet oikea-aikaisesti ja pitää yllä hyvää terveyttä koko työuran ajan.
  • Hyvinvointi

    Hyvinvointi

  • Terveenä työssä

    Terveenä työssä

  • Henkilökohtainen työkykysuunnitelma

    Henkilökohtainen työkykysuunnitelma