Suurin osa tehtaistamme pyörii uusiutuvalla energialla

Metsä Groupin sellutehtaat ovat Suomen suurimpien uusiutuvien energian tuottajien joukossa. Suurin osa tuotannostamme pyörii fossiilittomalla energialla.

Energia on metsäteollisuuden keskeinen resurssi, erityisesti puupohjaisten tuotteiden valmistuksessa. Metsä Groupin energiantuotanto perustuu suurelta osin uusiutuviin polttoaineisiin, mikä varmistaa alhaiset fossiiliset hiilidioksidipäästöt ilmakehään.

Fossiiliton energia muodostaa 88 % Metsä Groupin tuotannossa käytetystä energiasta (Scope 1&2). Biopohjaisten polttoaineiden osuus on 90 %. Käytetyt uusiutuvat biopohjaiset polttoaineet koostuvat pääasiassa puupohjaisista tuotannon sivuvirroista sekä hakkuutähteistä. Ainespuuta ei käytetä energiantuotantoon.

Kansallisesti olemme merkittävä uusiutuvan energian tuottaja: Metsä Group tuottaa noin 15 % uusiutuvasta energiasta Suomessa. Vuonna 2023 tuotimme yhteensä 17,3 TWh uusiutuvaa sähköä ja lämpöä. 

Investointimme biopohjaiseen uusiutuvaan energiaan ja parantunut energiatehokkuus ovat mahdollistaneet fossiilisten hiilidioksidipäästöjemme vähentämisen 48 % tuotetonnia kohden vuodesta 2009. Tuotamme uusiutuvaa energiaa hakkuutähteistä, kuten oksista ja puiden latvoista, sahanpurusta ja kuoresta sekä tuotannon sivuvirroista.

Sellutehtaidemme sähkön omavaraisuusaste on 176 % ja ne ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Ylimääräinen energia niin sähkön- kuin lämmöntuotannosta toimitetaan tehdasintegraateissa toimiville yrityksille, paikallisyhteisöjen kaukolämpöverkoille ja valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Investoinnit uusiutuvaan energiaan

Olemme investoineet pitkäjänteisesti uusiutuvan energian tuotantoon ja hyödyntämiseen ja parantaneet suorituskykyämme merkittävästi, mutta meillä on vielä tehtävää. Saavuttaaksemme strategisen tavoitteemme fossiilittomista tehtaista vuoteen 2030 mennessä keskitymme kolmeen tärkeimpään kehitysalueeseen:

Energiatehokkuuden parantaminen

Investoinnit uuteen teknologiaan ja sähköistämiseen

Biopohjaisten polttoaineiden käyttö

Esimerkkejä merkittävistä bioenergiainvestoinneista, jotka ovat lisääneet bioenergian osuutta toiminnassamme, ovat Äänekosken biotuotetehdas, Husumin tehtaan soodakattilainvestointi ja turpeen polton lopettaminen useilla tehtailla.

Fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla

Oman energiantuotannon lisäksi Metsä Group on yksi suurimmista puupohjaisen biomassan toimittajista Suomessa. Autamme korvaamaan fossiiliset polttoaineet ympäri maata. Puupohjaisten polttoaineiden ylijäämä, kuten kuori ja oksat, myydään ulkopuolisille kumppaneille. Metsä Group toimittaa bioenergian tuotantoon 3 TWh biomassaa, joka voi korvata jopa 0,8 miljoonaa tonnia fossiilisia hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

Painopiste energiatehokkuudessa

Uusiutuvan energian osuuden lisäämisen lisäksi keskitymme energiatehokkuuteen. Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä osa kaikkia suuria tuotantoinvestointejamme.

Seuraamme tehtaiden energiatehokkuuden kehittymistä energiatehokkuusindeksin avulla. Indeksi lasketaan kaiken tuotannon käyttämän sähkön, lämmön ja polttoaineiden suhteena tuotannon määrään. Vuonna 2023 indeksi oli 102. Tavoitteenamme on, että indeksi on 90 vuonna 2030.