Kohti fossiilittomia raaka-aineita

Haluamme löytää biopohjaisia vaihtoehtoja tällä hetkellä käyttämillemme fossiiliseen öljyyn pohjautuville raaka-aineille ja pakkausmateriaaleille.

Pääraaka-aineemme on puu, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Suurin osa raaka-aineestamme on jo nyt peräisin uusiutuvista lähteistä. Haluamme omalla panoksellamme tukea vähähiilistä yhteiskuntaa. Tavoitteenamme on luopua vuoteen 2030 mennessä lopuistakin raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista, jotka pohjautuvat fossiiliseen öljyyn.

Pyrimme löytämään biopohjaisia vaihtoehtoja tällä hetkellä käyttämillemme fossiiliöljypohjaisille raaka-aineille ja pakkausmateriaaleille. Vaihtoehtoisen raaka-aineen arvioinnissa otamme aina huomioon ympäristönäkökohdat. Tavoitteemme kohdistuvat raaka-aineisiin ja pakkausmateriaaleihin, jotka sisältyvät Metsä Groupin valmiisiin tuotteisiin.

Vuonna 2023 fossiilittomien raaka-aineiden osuus oli 99,3 % kuivatonnia kohden. Pääraaka-aineemme puu muodostaa 96 % kaikesta käyttämästämme raaka-aineesta. Fossiiliselle öljylle perustuvat raaka-aineet, joille ensisijaisesti pyrimme löytämään korvaavia vaihtoehtoja, ovat kartonkituotannossa käytetyt lateksi, muovipäällysteet ja hydrofobiset viimeistelyaineet; pehmopaperituotannossa käytetyt jalostus- ja märkälujaliimat; puutuotteiden valmistuksessa käytetyt fenolihartsit sekä monissa eri liiketoiminnoissa käytetyt pakkausmateriaalit. Useimpien raaka-aineiden osalta olemme jo tutkineet eri vaihtoehtoja ja joissain tapauksissa olemme myös löytäneet korvaavan tuotteen. Liiketoiminta-alueiden tutkimus- ja kehitystiimit sekä keskitettyihin raaka-ainehankintoihin keskittyvät tiimimme ovat tehneet suunnitelmia vaihtoehtoisten raaka-aineiden löytämiseksi ja arvioimiseksi. Myös tuotevalikoimaan mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset arvioidaan. Tavoitteiden seurannasta ja etenemissuunnitelman tarkastelusta vastaa Metsä Groupin vastuullisuusprosessin johtoryhmä.

Fossiiliöljypohjaisten raaka-aineiden korvaaminen fossiilittomilla raaka-aineilla ei ole täysin ongelmatonta. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon lateksi, jolla varmistetaan päällysteiden laadukas painojälki sekä kartongin jäykkyys ja sitkeys sitä jalostettaessa tai taiteltaessa laatikoiksi ja muiksi muodoiksi.