Yritysten rooli luontohankkeiden rahoituksessa kasvaa – Metsä Group rahoittaa tänä vuonna 26 hanketta eri puolilla Suomea

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsä Group rahoittaa luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishankkeita yhteensä 600 000 eurolla vuonna 2024. Luontohankkeiden rahoitusohjelmaan hyväksyttiin tänä vuonna 26 uutta hanketta. Tämän vuoden valintojen myötä hankkeiden teemat ovat yhä monipuolisempia ja niiden maantieteellinen kattavuus laajenee.

Rahoituksen saaneiden hankkeiden teemoja ovat mm. vesistöjen tilan parantaminen, virtavesien kunnostus vaelluskaloineen, vieraslajien poisto, pölyttäjäpalvelut, perinneympäristöjen hoito ja lintukosteikkojen kunnostus.

”Luontohankkeiden rahoitusohjelmassa eri luontoteemoihin keskittyvät osaajaverkostot ovat alkaneet toteuttaa maakunnissa luonnon tilaa parantavia hankkeita. Tavoitteemme on valtavirtaistaa maahamme toimintakulttuuria, jossa suomalainen luonto on toisiamme yhdistävä voimatekijä. Kutsumme tähän kaikki yritykset mukaan toimialasta riippumatta”, sanoo Metsä Groupin johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta.

Luontohankkeiden rahoituspohjan laajentamisesta keskusteltiin kesäkuun alussa Metsä Groupin ja Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa. Tilaisuudessa jaettu kokemus ja tieto luovat perustaa kehitykselle aikaisempaa monipuolisempaan ja vakaampaan rahoituspohjaan luonnon tilaa vahvistavissa hankkeissa.

”Olemme pieni mutta aktiivinen yhdistys, joka edistää ja tukee kansallisesti asetettuja luontotavoitteita. Tervehdimme ilolla, että yksityinen sektori on lähtemässä mukaan rahoittamaan suomalaisen luonnon hyvinvointia”, toteaa Tommy Arfman Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistyksestä.

"Metsä Groupin rahoituskanava on esimerkki ja toivottu avaus yksityisen ja julkisen sektorin ympäristötyölle pelata samaan maaliin. Rahoituspohjan laajentaminen yritysten suuntaan on tervetullut viesti. Nyt valituissa hankkeissa on potentiaalia, henkilökohtaisesti miellyin erityisesti kouluista lähteneisiin luontoaloitteisiin”, kommentoi maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö ja asiantuntijaraadin puheenjohtaja Pekka Pesonen.

Metsä Group on asettanut tavoitteekseen luonnon tilan vahvistamisen toiminnassaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan uudistavan metsätalouden ja maankäytön toimenpideohjelmia yhtiön oman toiminnan luontovaikutukset tunnistaen.

Luontohankkeiden rahoitusohjelma on yhtiön vastikkeeton lisäpanos tukemaan Suomen kansallisia luontotavoitteita. Ohjelman puitteissa on rahoitettu vuodesta 2022 lähtien yhteensä 67 eri hanketta. Hankkeiden arviointiin osallistuu riippumaton asiantuntijaraati luonnonvara-alan organisaatioista.

Lue lisää valituista hankkeista ja luontohankkeiden rahoitusohjelmasta Metsä Groupin verkkosivuilta.
 

Lisätietoja:
Timo Lehesvirta, johtava luontoasiantuntija, Metsä Group, puh. 0400 752 212
Katariina Saelan, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 040 829 9455

 


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Groupin juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyhtiömme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta. Valmistamme puusta tuotteita, joita ihmiset tarvitsevat arjessaan ympäri maailman. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja kartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Olemme sitoutuneet uudistavaan metsätalouteen, joka vahvistaa metsäluonnon tilaa mitatusti. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistämme noin 9 500 henkilöä.

Seuraa Metsä Groupia: X  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram