Luomme arvoa paikallisesti ja kansainvälisesti

Olemme tärkeä osa yhteiskuntaa ja luomme arvoa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Olemme tärkeä osa yhteiskuntaa ja luomme arvoa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tuotantoyksiköillämme on vahva paikallinen vaikutus, ja toimintamme vaikuttaa koko Suomeen.

Kansallisesti olemme tärkeä vientituotteiden ja uusiutuvan energian tuottaja. Kotimaan tehtaidemme viennin arvo on lähes 5 % koko Suomen viennistä, ja tuotamme yli 15 % Suomen uusiutuvasta energiasta. 

Pääraaka-aineemme on pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä tuleva puu, jonka alkuperä tunnemme. Tuotteemme vastaavat globaaleihin trendeihin ja vähentävät riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Käytämme raaka-aineet resurssiviisaasti - jokainen puun osa menee korkeimman arvon tuotteisiin. Tavoitteenamme on kasvattaa hiiltä varastoivien pitkäikäisten puutuotteiden määrää, koska niiden avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta.

Merkittävä työllistäjä suoraan ja välillisesti

Metsä Groupin työntekijöistä 92 % on vakituisessa työsuhteessa. Vuonna 2023 maksoimme työntekijöillemme palkkoja ja etuisuuksia yhteensä reilun 707 miljoonan euron edestä.

Lisäksi metsänhoito-, korjuu- ja kuljetuspalveluita ostettiin Suomessa yhteensä 498 miljoonalla eurolla. Metsäteollisuus ry:n mukaan jokainen työpaikka suomalaisessa metsäteollisuudessa synnyttääkin välillisesti kolme muuta. 

Merkittävät taloudelliset vaikutukset

Metsä Group vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan myös verojen kautta. Kun otetaan huomioon kaikki Metsä Groupin toiminnasta suoraan ja välillisesti aiheutuvat verot ja veroluontoiset maksut, yhtiön taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan on merkittävä. Vuonna 2023 Metsä Group maksoi yhteensä noin 242 miljoonaa euroa veroja ja veronluonteisia maksuja.  

Metsä Group on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä siirtohinnoitteluohjeita ja paikallisia verolakeja ja -säännöksiä kaikissa toimintamaissaan. Suurin osa Metsä Groupin tuotannosta ja muista toiminnoista sijaitsee Suomessa, joten myös pääosa veroista maksetaan Suomeen.

Metsä Group tekee yhteistyötä veroviranomaisten kanssa, ja sen toiminta veroasioissa on läpinäkyvää. Yhtiöllä on oma verotoiminto, ja verot kuuluvat hallituksen tarkastusvaliokunnan säännöllisen seurannan piiriin.

Major employer

Luomme arvoa yhteiskuntaan

Metsänhoito kestävällä pohjalla

Metsillä on sekä taloudellista että virkistyskäyttöön liittyvää arvoa. Metsä Group hankkii vuosittain yli 30 miljoonaa kuutiometriä puuta, jonka alkuperä on tiedossa. 89 % puusta tulee sertifioiduista metsistä. Muunkin puun alkuperäketju (chain of custody) on dokumentoitu, ja puun hankinta, hakkuut ja toimitus tehtaalle on tehty tiukkojen vastuullisuuskriteerien mukaisesti. 

Jokaista uudistushakkuussa kaadettua puuta kohden istutamme neljä uutta tainta. Vuosittain Metsä Group toimittaa metsänomistajajäsenilleen ja muille asiakkailleen yli 30 miljoonaa tainta istutettavaksi. 

Investointeja tulevaan

Viime vuosina Metsä Group on tehnyt merkittäviä investointeja kestävän biotalouden eteen.

Vuosina 2015–2018 yhtiö toteutti yli kahden miljardin euron investointiohjelman, ja samansuuruinen investointiohjelma on julkaistu myös vuosille 2019–2023. 

Tutkimuksella ja kehityksellä tuomme markkinoille uusia biotuotteita korvaamaan fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.  Jo tällä hetkellä 90 % tuotannossamme käytettävästä energiasta on uusiutuvaa, ja olemme vähentäneet fossiilisia CO2-päästöjä 25 % tuotettua tonnia kohden vuodesta 2018. Metsä Groupin investoinnit tukevat matkaa kohti fossiilitonta yhteiskuntaa. 

Sustainable foundation