Yleinen

Tällä sivustolla on kuvattu Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet. Jos etsit tietoa Metsä Groupin ja sen liiketoiminta-alueiden organisaatioista ja liiketoiminnasta, tutustu Yritysrakenne-osioon.

Metsä Group on metsäteollisuuskonserni, jonka emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta on suomalainen osuuskunta. Metsä Groupiin kuuluvien yritysten päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, osuuskunnan sääntöjä, hallintoelinten hyväksymiä työjärjestyksiä sekä Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja konsernin johtoryhmän hyväksymiä politiikkoja ja toimintaohjeita. Metsäliitto Osuuskunnan säännöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan ohessa olevasta linkistä.

Metsä Groupissa noudatetaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia vuodelta 2020 (www.cgfinland.fi). Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta ottaa kuitenkin huomioon osuustoiminnallisen yritysmuodon erityispiirteet ja ilmoittaa poikkeamat hallinnointikoodista sekä niiden perustelut. Metsäliitto Osuuskuntaan viitataan tällä sivustolla kuvatuista hallinnointiperiaatteissa niissä kohdin, kun asiaa käsitellään ainoastaan emoyhtiön näkökulmasta.

Metsä Group laatii tilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden, International Financial Reporting Standards (IFRS), mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Metsä Groupin pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa. Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan kotipaikka on Helsinki.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on vastuussa hyvän hallintotavan ja tällä sivustolla kuvattujen hallinnointiperiaatteiden noudattamisesta.