Politiikat ohjaavat vastuullista toimintaa

Metsä Group on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä, parantamaan jatkuvasti omaa toimintaansa ja harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa.

Kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja olemme sitoutuneet edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten välistä tasa-arvoa yrityksessämme ja sen vaikutuspiirissä. Otamme ilmaston ja ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme. Linkkilistasta löydät toimintaamme ohjaavat politiikat, joita tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti.

Toimittajien eettiset toimintaperiaatteet

Olemme määritelleet työmenetelmät ja laatineet ohjeet ympäristöasioiden hallintaa, henkilöstöpolitiikkaa, tasa-arvoa ja hankintoja varten.

Metsä Groupin toimittajien eettiset toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct) tarjoavat yhteiset eettiset ohjeet, joihin odotamme kaikkien toimittajiemme sitoutuvan. Toimittajien eettiset toimintaperiaatteet perustuvat kansainvälisesti tunnustettuihin ohjeisiin, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compactiin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksiin.

Tavoitteenamme on varmistaa, että työskentelemme sellaisten toimittajien kanssa, jotka ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen ja turvallisiin työkäytäntöihin. Lisäksi odotamme kaikilta toimittajilta korkeaa liiketoimintaetiikkaa ja rehellisyyttä. Toimittajien käytännesäännöissämme kielletään pakkotyön tai lapsityövoiman käyttö, korostetaan ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan vastaisia toimia. Vuoden 2022 loppuun mennessä 98 prosenttia kokonaisostokuluistamme on toimittajilta, jotka olivat Metsä Groupin toimittajien eettisten toimintaperiaatteiden piirissä.