Kunnioitamme ihmisoikeuksia

Metsä Group on sitoutunut kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Toimintamme kaikkia sidosryhmiä kohtaan on rehellistä ja läpinäkyvää. 

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, emmekä suvaitse minkäänlaisia ihmisoikeusrikkomuksia. Henkilöstömme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa. Tiedostamme, että voimme toiminnallamme edistää ihmisoikeuksien toteutumista, ja velvollisuutemme on puuttua havaitsemiimme loukkauksiin.  

Metsä Group kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien mukaisesti. Olemme sitoutuneet toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti, ja odotamme samaa liikekumppaneiltamme. Olemme myös sitoutuneet varmistamaan, että liiketoiminnassamme ja toimitusketjussamme ei esiinny lapsityövoiman käyttöä, pakkotyötä, ihmiskauppaa tai muunlaista nykyajan orjuutta. 

Kehitämme toimintaamme ja prosessejamme jatkuvasti, jotta pystymme entistä tehokkaammin ehkäisemään oman toimintamme negatiivisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Lue lisää Metsä Groupin eettisistä toimintaperiaatteista ja toimittajien eettisistä toimintaperiaatteista.

Ihmisoikeudet omassa toiminnassamme ja toimitusketjussamme 

Olemme tehneet ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin, jotta ymmärtäisimme paremmin toimintamme todellisia ja potentiaalisia ihmisoikeusvaikutuksia. Ihmisoikeudet näkyvät omassa toiminnassamme ja toimitusketjussamme esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: työturvallisuus ja -hyvinvointi, oikeudenmukaiset työsuhteen ehdot, syrjinnän ja häirinnän kielto, lapsityövoiman ja pakkotyön käytön kielto, järjestäytymisvapaus ja vapaus neuvotella yhteisesti työehdoista sekä tietosuoja ja yksityisyyden suoja.  

Hygieniatuotteemme ja ensikuidusta valmistetut elintarvikepakkauksemme ovat esimerkkejä siitä, miten edistämme hygieniaa ja elintarviketurvallisuutta. Nämä asiat puolestaan liittyvät siihen, että jokaisella on oikeus terveyteen. 

Haluamme olla varmoja, että toimittajamme noudattavat ihmisoikeussitoumustamme.  Kaikkien toimittajien on noudatettava Metsä Groupin toimittajien eettisiä toimintaperiaatteita, jotka kattavat ihmisoikeuksia koskevat päävaatimukset. Meillä on useita keinoja varmistaa, että toimittajat noudattavat toimintaperiaatteita. Näitä ovat esimerkiksi riskianalyysit ja taustaselvitykset sekä toimittajien arvioinnit ja auditoinnit, ja ne on integroitu hankintaprosesseihimme. Voit lukea aiheesta lisää täältä. 

Kestävän kehityksen tavoitteemme vuodelle 2030 tukevat ihmisoikeuksien edistämistä – erityisesti tapaturmatonta työympäristöä, vastuullista yrityskulttuuria ja vastuullista toimitusketjua.

Supply chain

Miten henkilöstö ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa epäillyistä ihmisoikeusrikkomuksista?  

Haluamme rohkaista henkilöstöämme ja sidosryhmiemme edustajia esittämään kysymyksiä ja nostamaan esiin ihmisoikeuksiin liittyviä epäkohtia. Epäillyistä ihmisoikeusrikkomuksista voi ilmoittaa Metsä Groupin eettisen ilmoituskanavan kautta. Kaikki vilpittömässä mielessä ilmoitetut epäkohdat ja raportoidut rikkomukset tutkitaan ja niiden osalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Metsä Group on sitoutunut suojelemaan vilpittömässä mielessä ilmoituksen tekevien henkilöiden oikeuksia ja yksityisyyttä eikä salli vastatoimia ilmoittajaa kohtaan.