Veropolitiikka

Metsä Groupilla on omistajiaan kohtaan velvollisuus hoitaa liiketoimintaansa kustannustehokkaasti, mukaan lukien toiminnasta syntyvät verot. Samalla Metsä Group ymmärtää verojen merkityksen osana yrityksen taloudellista ja sosiaalista vastuuta konsernin toimintamaissa. Metsä Group hallitsee verokustannustaan ja veroriskejä lakien ja säännösten oikealla soveltamisella. Se tarkoittaa, että Metsä Group ei vähennä verokustannustaan keinotekoisilla järjestelyillä. Lisätäksemme veroasioihimme liittyvää läpinäkyvyyttä julkaisemme vapaaehtoisesti verojalanjälkenämme tietoja konserniyhtiöille maksettavaksi määrätyistä veroista ja veronluonteisista maksuista.

Metsä Group hinnoittelee kaikki konserninsisäiset liiketoimensa markkinaehtoisesti. Verotettavan tulon allokaatio konsernissa määräytyy kussakin konserniyhtiössä tuotetun lisäarvon mukaan. Metsä Groupin liiketoimintamallien ja juridisten rakenteiden tulee aina perustua liiketoiminnallisiin syihin ja todelliseen substanssiin. Metsä Group sijoittautuu alhaisen verorasituksen maihin vain, mikäli siihen on liiketoiminnallisiin tarpeisiin liittyvät syyt.

Metsä Groupin velvollisuus on tuottaa taloudellista lisäarvoa omistajilleen. Mikäli Metsä Groupilla on mahdollisuus valita soveltuvan lainsäädännön puitteissa pienemmän verokustannuksen aiheuttava vaihtoehto jonkin liiketoimen tai rakenteen toteuttamiselle, Metsä Group varaa tähän oikeuden. Mikäli Metsä Groupin yhtiöille tarjotaan sen toimintamaissa esimerkiksi investointeihin liittyviä verokannustimia, jotka ovat linjassa sen liiketoiminnallisten tavoitteiden ja aidon liiketoiminnallisen sisällön kanssa, Metsä Group varaa oikeuden käyttää niitä.

Metsä Group tekee avointa ja aktiivista yhteistyötä eri toimintamaidensa veroviranomaisten kanssa. Suomessa Metsä Group tekee Verohallinnon kanssa syvennettyä yhteistyötä.

Metsä Group raportoi verokustannuksensa oikeansuuruisena osana taloudellista raportointiaan. Lisäksi Metsä Group raportoi vapaaehtoisesti verojalanjälkenään tietoja konserniyhtiöille maksettavaksi määrätyistä veroista ja veronluonteisista maksuista.

Konsernin verokatsaus, mukaan lukien veronmaksutilanne, verotarkastukset, veroriskit ja niiden hallinta sekä muut merkittävät verotukseen liittyvät asiat käsitellään säännöllisesti konsernin johtoryhmässä sekä Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen tarkastusvaliokunnassa.

Tilintarkastus

Metsä Groupin maksettavaksi määrätyt verot:

  Suomi   Ruotsi   Muut maat   Yhteensä  
Milj. euroa 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022
Yrityksen tuloverot 30,6 208,5 8,9 27,3 16,4 6,4 55,9 242,1
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 111,8 105,9 24,0 24,0 29,6 24,5 162,8 154,6
Operatiiviset verot 9,6 8,5 3,7 7,6 5,3 5,2 18,6 21,3
Muut verot 3,1 2,5 0,0 0,0 1,8 1,3 4,9 3,8
Yhteensä 155,1 325,4 36,6 59,0 50,4 37,4 242,1 421,8