Anonyymi rekrytointi

Metsä Group on sitoutunut kehittämään monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria, jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä työelämässä ja olla tasavertainen työyhteisön jäsen.

Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen rekrytoinneissa 

Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat meille tärkeitä periaatteita ja kiinteä osa eettistä toimintakulttuuriamme.

Anonyymi rekrytointi on yksi konkreettinen toimenpide osana laajempaa monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävää kehitysohjelmaa. Anonyymi rekrytointi on päärekrytointitapamme. Tavoitteenamme on vahvistaa hakemusten tasapuolista, osaamiseen ja pätevyyteen perustuvaa käsittelyä sekä hakijoiden yhdenvertaista kohtelua ja henkilöstön monimuotoisuutta. Kerromme työpaikkailmoituksessa, jos kyseinen haku toteutetaan anonyymilla rekrytoinnilla. 

Anonyymissa rekrytoinnissa hakijan sukupuolta ja syntymäaikaa ei kysytä hakulomakkeella. Henkilötiedoista nimi, äidinkieli, opintojen ajankohta ja oppilaitoksen nimi sekä yhteystiedot piilotetaan haastatteluvaiheeseen asti. Myös liitetiedostot (kuten ansioluettelo) on piilotettu. Hakulomakkeella on kysymyksiä, jotka auttavat hakijaa tuomaan esille osaamistaan ja vahvuuksiaan anonyymisti.

Rekrytoijat saavat nähtäväkseen hakemuksen kaikki tiedot ja liitetiedostot ennen ensimmäistä haastattelua, kun haastatteluun kutsuttavat hakijat on valittu. Ne hakijat, jotka eivät ole saaneet kutsua haastatteluun, pysyvät anonyymeina prosessin loppuun asti.