Pohjoisten metsien puu on yksi maailman monikäyttöisimpiä raaka-aineita

Puun eri osista saadaan erilaisia tuotteita. Tukkipuusta valmistetaan sahatavaraa, vaneria ja Kerto-tuotteita ja tukkipuun sivuvirroista kuten oksista ja kuoresta puolestaan muita biotuotteita kuten sellua, kartonkia, pehmopapereita sekä uusiutuvaa energiaa.

Puun uuteaineista saadaan tärpättiä ja mäntyöljyä, josta voidaan valmistaa arvokkaita raaka-aineita sekä kemianteollisuuden että elintarvike- ja rehuteollisuuden käyttöön. Metsä Group käyttää puun jokaisen osan siihen tarkoitukseen, johon se parhaiten sopii.

Monet puusta valmistetut tuotteet, kuten kartonki, voidaan kierrättää. Esimerkiksi paperi- ja kartonkipakkausten kierrätysaste Euroopassa on yli 80 %. Puukuitua voidaan kierrättää lukuisia kertoja ja kierrätyskuitu onkin arvokas raaka-aine. Kuitu ei kuitenkaan kierrä ikuisesti eikä se kaikissa sovelluksissa tuo ympäristöhyötyjä, joten ensikuidun valmistus ja käyttö on keskeistä. Esimerkiksi yhteen ensikuidusta valmistettuun wc-paperirullaan tarvitaan 40 % vähemmän raaka-ainetta kuin vastaavaan kierrätyskuidusta valmistettuun. Ensikuidun käyttö voi tuoda säästöjä energian- ja vedenkäytössä, koska ensikuitua ei tarvitse käsitellä niin monivaiheisesti kuin kierrätyskuitua.

Toimintaamme kehittyy jatkuvasti

Käynnissä on muun muassa tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa puun eri osille etsitään uusia entistä enemmän lisäarvoa ja ympäristöhyötyjä tuottavia käyttökohteita. Kumppaniverkostollamme on tässä tärkeä rooli. Esimerkiksi biotuotetehtaamme Äänekoskella on ainutlaatuinen ekosysteemi ja alusta yhteistyölle. Siellä sijaitsevat myös Metsä Springin koelaitokset, joista toinen valmistaa sellusta tekstiilikuitua ja toinen v. 2022 alkupuolelta lähtien 3D-kuitupakkauksia. Näistä ensimmäisessä yhteistyökumppanina on Itochu Corporation ja jälkimmäisessä Valmet. Puupohjaisesta raaka-aineesta valmistetut tekstiilit ja pakkaukset korvaavat fossiilisia keinokuituja ja muovia.

Metsä Group liittyi Ellen MacArthur -säätiön kiertotalousverkostoon

”Kiertotalous on joukkuepeliä, jossa avainasemassa on yhteistyö. Verkostossa saamme uusia näkemyksiä, pääsemme oppimaan parhaita käytäntöjä ja jakamaan oman kokemuksemme puupohjaisesta kiertotaloudesta. Odotamme innolla aktiivista vuorovaikutusta eri sektoreiden kanssa”, sanoo Metsä Groupin ilmasto- ja kiertotalousjohtaja Maija Pohjakallio.