Investointeja tulevaisuuden kasvuun

Usko metsätalouden ja -teollisuuden sekä puuhun pohjautuvien tuotteiden hyvään tulevaisuuteen näkyy Metsä Groupissa laajana tuotteiden, toimintatapojen ja tehtaiden kehittämisenä. Investoimme vahvasti tulevaisuuteen.

Olemme metsäteollisuuden edelläkävijä, jolla on rohkeutta uudistua. Tästä hyvä esimerkki ovat yhteensä yli neljän ja puolen miljardin euron investoinnit tuotantomme kasvattamiseen ja kehittämiseen vuodesta 2015 alkaen. Tähän ajanjaksoon ajoittuvat muun muassa huippumodernin biotuotetehtaan rakentaminen Äänekoskelle, uusi koivuvaneritehdas Pärnuun, uudet tuotantolinjat Lohjan ja Punkaharjun Kerto-tehtaille sekä lukuisat käynnissä olevat investoinnit.

Liiketoimintojemme kasvu- ja kannattavuusnäkymät ovat hyvät. Tällä hetkellä Metsä Group rakentaa uuden sukupolven biotuotetehdasta Kemiin. Teemme parhaillaan esiselvitystä kartonkitehtaan rakentamisesta Kaskisiin ja Kerto® LVL -tehtaan rakentamisesta Äänekoskelle. Ruotsissa uudistamme Husumin sellutehdasta ja kasvatamme taivekartonkikapasiteettia sekä valmistelemme pehmopaperituotannon kasvattamista Mariestadissa. Rauman uusi mäntysaha käynnistyi syksyllä 2022.

Kemin biotuotetehdashanke

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa uuden biotuotetehtaan Kemiin. Investoinnin arvo on noin 2,02 miljardia euroa, eli kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi kotimaahan.

Uusi tehdas työllistää koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500. Tehtaalla työskentelee 160 henkilöä ja koko Metsä Groupin Kemin tehdasalueella noin 500 henkilöä. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta.

Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Tehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö on noin 7,6 miljoonaa. Puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta. Biotuotetehdas on tuotanto-, ympäristö- ja energiatehokkuudeltaan maailman huippua. Tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköenergian omavaraisuus on 250 prosenttia.

Biotuotetehdas sai ympäristöluvan joulukuussa 2020, ja investointipäätös tehtiin helmikuussa 2021. Tehtaan on määrä käynnistyä vuonden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Rauman mäntysahahanke

Metsä Fibre rakensi mäntysahatavaraa valmistavan uuden tuotantolaitoksen tehdasalueelleen Raumalle.  Tehdas käynnistyi syksyllä 2022. Investoinnin arvo oli noin 260 miljoonaa euroa, ja se on historian suurin sahainvestointi Suomessa. 

Rauman saha on maailman modernein ja tehokkain saha, jossa uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso on selvästi nykyisiä sahalaitoksia korkeampi. Saha tuottaa noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa vuodessa ja käyttää sen valmistukseen noin 1,5 miljoonaa kuutiota suomalaista tukkipuuta.

Uusi saha työllistää suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Rakentamisen kotimaisuusaste oli korkea, noin 70 %, ja rakentamisvaihe työllisti 1 500 henkilöä.

Rauman sahan ja sellutehtaan muodostaman tehdasintegraatin synergioita hyödynnetään energiatuotannossa, sivuvirtojen hyödyntämisessä, logistiikassa ja palveluissa.

Husumin sellutehtaan uudistaminen ja taivekartonkikapasiteetin kasvattaminen

Metsä Board uudistaa Ruotsissa sijaitsevan Husumin tehdasintegraatin sellutehdasta kahdessa vaiheessa. Ensimmäistä vaihetta koskeva investointipäätös julkistettiin vuoden 2020 lopussa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtaalle rakennettiin uusi soodakattila ja turbiini, jotka käynnistyivät joulukuussa 2022. Toisessa vaiheessa 2020-luvun aikana on tarkoitus korvata tehtaan kaksi nykyistä kuitulinjaa yhdellä uudella. Vuosien 2019–2022 aikana toteutettava ensimmäisen vaiheen investointi on arvoltaan yhteensä noin 360 miljoonaa euroa.

Tehtaan noin 750 000 tonnin vuotuinen sellukapasiteetti pysyy investointien jälkeen ennallaan, mutta sen kustannuskilpailukyky paranee merkittävästi.

Metsä Board investoi myös 210 miljoonaa euroa taivekartonkikapasiteetin kasvattamiseen Husumin tehtaalla. Tällä hetkellä kartonkikone BM1:n vuotuinen taivekartongin kapasiteetti on 400 000 tonnia, ja investoinnin jälkeen se nousee 600 000 tonniin. Lisäkapasiteetin ylösajon arvioidaan käynnistyvän syksyllä 2023 ja täysi tuotantokapasiteetti arvioidaan saavutettavan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelma

Metsä Board on käynnistänyt vuonna 2021 julkistetun Kemin biotuotetehdasinvestoinnin mahdollistamana valkopintaista kraftlaineria valmistavan Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelman. Ohjelman investointikustannus on noin 67 miljoonaa euroa.

Tehtaan vuotuinen kartonkikapasiteetti tulee kehitysohjelman ansiosta kasvamaan noin 40 000 tonnilla. Ohjelma sisältää sarjan modernisointi- ja pullonkaulainvestointeja kartonkikoneeseen ja osana ohjelmaa Metsä Board ostaa vuonna 2023 kartongin valmistuksessa käytettävän, kapasiteetiltaan noin 180 000 vuositonnin, modernisoidun valkaisemattoman sellun tuotantolinjan Metsä Fibreltä.

Pehmopaperituotannon laajennus Mariestadissa

Metsä Tissue päätti helmikuussa 2023 laajentaa ensikuituun perustuvaa pehmopaperituotantoa Mariestadin tehtaallaan Ruotsissa. Vuosien 2023-2025 aikana toteutettavan investoinnin arvo on 370 miljoonaa euroa, mikä on koko pehmopaperiteollisuuden suurimpia investointeja Euroopassa. Pehmopaperituotannon määrä kasvaa nykyisestä noin 75 000 tonnista noin 145 000 tonniin vuositasolla. Investointi vahvistaa yhtiön edelläkävijyyttä Ruotsissa ja Skandinaviassa. Samalla paikallisen tuotannon laajentaminen auttaa osaltaan turvaamaan keskeisten hygieniapehmopaperituotteiden huoltovarmuutta. Mariestadin tehtaalla valmistetaan pohjoismaisia pehmopaperibrändejä Serlaa, Lambia ja Katrinia.

Tehtaan laajennukseen kuuluu uuden pehmopaperikoneen, uusien jalostuslinjojen, automatisoidun varaston ja uuden toimistotilan rakentaminen. Uudistetussa tehtaassa käytetään parasta käytettävissä olevaa teknologiaa, joka parantaa merkittävästi ympäristötehokkuutta vesi-, melu- ja ilmanpäästöjen osalta. Ympäristötehokkuustavoitteita tukee myös ensikuitutuotannon kasvattaminen. Investointi tuo noin 100 uutta työpaikkaa tehtaalle ja välillisesti noin 2 000 henkilötyövuotta rakentamisen aikana.  

Äänekosken Kerto LVL -tehdashanke

Metsä Group suunnittelee uuden Kerto® LVL -tehtaan rakentamista Äänekosken laajentuvalle tehdasalueelleen. Varsinainen investointipäätös edellyttää alueen kaavoituksen valmistumista. Ympäristölupahakemus tehtaasta jätettiin heinäkuussa 2022.

Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö uudella Kerto LVL -tehtaalla olisi noin 375 000 kuutiota. Vaiheittain vuosien vuoteen 2026 mennessä rakennettavaksi suunnitellut tehtaan vuotuinen Kerto LVL -tuotantokapasiteetti olisi noin 150 000 kuutiota.

Uuden tehtaan myötä Metsä Groupin Kerto LVL -tuotantokapasiteetti kasvaisi noin 50 prosentilla. Rakennettava tehdas olisi teknologialtaan ja tehokkuudeltaan alansa edelläkävijä maailmassa. Uuden tehtaan suorat työllisyysvaikutukset olisivat noin 140 uutta työpaikkaa. Tämän lisäksi uusi tehdas lisäisi noin 200 henkilötyövuotta suoraan arvoketjuunsa. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 000 henkilötyövuotta.

Metsä Boardin Kaskisten kartonkitehdas

Metsä Board käynnisti syyskuussa 2022 esisuunnittelun uuden, vuosikapasiteetiltaan noin 800 000 tonnin taivekartonkitehtaan rakentamisesta Kaskisten tehdasalueelle Länsi-Suomeen. Esisuunnittelu sisältää teknisen suunnittelun, infrastruktuuri- ja logistiikkaratkaisujen suunnittelun sekä päälaitehankintojen kilpailutuksen. Esisuunnitteluun kuuluu myös ympäristövaikutusten arviointi- sekä ympäristölupaprosessit.

Tehtaan suunnittelun lähtökohtana on fossiiliton tuotanto ja maailmanluokan resurssi- ja tuotantotehokkuus.

Mahdollinen investointipäätös voitaisiin tehdä aikaisintaan vuonna 2024.

 

Kaskinen Board machine