Tilintarkastus

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsäliitto Osuuskunnalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Edustajisto valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä, ja tämän tehtävä päättyy seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyrityksen tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyrityksen hallinto. Tilintarkastaja antaa Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä sekä raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle ja Metsä Groupin johdolle.

Kevään 2022 varsinaisen edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti Metsäliitto Osuuskunnan tilintarkastajana tilikauden 2022 osalta toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.

Vuonna 2022 Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat tilintarkastuspalkkioita KPMG:lle Suomessa ja kansainvälisesti yhteensä 1 400 000 euroa (1 300 000 euroa vuonna 2021) ja muille tilintarkastusyhteisöille yhteensä 1 800 000 euroa (79 000). Lisäksi KPMG:lle maksettiin Suomessa ja kansainvälisesti varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 1 913 000 euroa (271 000) ja muille tilintarkastusyhteisöille 1 773 000 euroa (1 287 000).

Tilintarkastus