Metsä Groupin luonto-ohjelman ennallistamishankkeiden parhaita käytäntöjä jaettiin Lohjalla

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsä Groupin luonto-ohjelman rahoittamien hankkeiden vastuuhenkilöt kokoontuivat Lohjan Kirkniemessä 16.5. verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksia luonnon monipuolistuvista kunnostusmenetelmistä. Hankevastaaville järjestettävät tapaamiset ovat loistava tilaisuus kehittää yhdessä uutta toimintakulttuuria, jossa yhteisöllisyys on luontoa vahvistava voima. Tilaisuus oli ensimmäinen, ja siihen oli kutsuttu vuonna 2022 rahoitettujen hankkeiden vastuuhenkilöt eri puolilta Suomea.

 

Metsä Groupin luonto-ohjelma on pitkäaikainen rahoitusohjelma suomalaisen metsäluonnon hoito- ja ennallistamishankkeille. Sen keskeisiä rahoituskohteita ovat tähän saakka olleet virtavesien kunnostus ja vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien palauttaminen, kosteikkoluontoon liittyvät hankkeet, perinneympäristöt ja esimerkiksi pölyttäjäteemaiset paikalliset projektit.

 

”Strategiassamme luonnon monimuotoisuus laajenee kattamaan kaiken vaikutuspiirissämme olevan toiminnan metsistä rakennettuun ympäristöön. Luonto-ohjelmamme täydentää tätä kokonaisuutta rahoittaen hankkeita, jotka eivät suoraan liity omaan liiketoimintaamme. Metsä Groupin osallistuminen suomalaisen luonnon ennallistamis- ja hoitohankkeiden rahoittamiseen laajentaa rahoituslähteiden kirjoa yrityssektorille”, Metsä Groupin luonto-ohjelmasta vastaava johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta sanoo.

 

“Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeessa Lemillä hyödynnetään ja kehitetään vesienkunnostuksen työkaluja monipuolisesti. Hankkeessamme esimerkiksi niitetään vesikasvillisuutta ja tehdään hoitokalastusta. Hankkeelle saatu yksityinen rahoitus mahdollistaa vesistökuormaa ehkäisevien maanparannusaineiden levittämisen peltolohkoille”, sanoo Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n hankekoordinaattori Maarit Moisio.

 

“Luhtikylän kosteikon kunnostushanke Orimattilassa on esimerkki lintuharrastajien ja metsästäjien välille syntyneestä ennakkoluulottomasta yhteistyöstä. Paikallinen luonto voi olla yhteinen asia koko kylälle, joka saa käytännön toiminnasta elinvoimaa ja positiivista tunnettuutta”, sanoo Länsi-Orimattilan Metsästäjät ry:n puheenjohtaja Jaakko Mattila.  

 

”Tiilaisuus täytti odotuksemme erityisen hyvin. Asiantuntijoiden ja käytännön osaajien verkostoituminen vahvistaa uutta toimintakulttuuria. Tekeminen kehittyy, kun parhaat ideat ja ratkaisut jaetaan. Suomalainen luonto on lopulta kansalaisia yhdistävä eikä erottava tekijä, mikä on ollut tärkeä havainto. Positiivinen ilmapiiri rohkaisee jatkamaan ja lisäämään vauhtia”, Timo Lehesvirta sanoo.

 

Luonto-ohjelman rahoitushakuun saapui tänä vuonna kymmeniä hakemuksia, joista rahoitettavat hankkeet valitaan riippumattoman asiantuntijaraadin ohjaamana. Ulkopuolisessa raadissa on jäseniä Itä-Suomen yliopistosta, ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrasta sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta. Vuonna 2022 Metsä Group rahoitti 18 hanketta yhteensä 600 000 eurolla. Seuraavat rahoitettavat hankkeet julkistetaan kesäkuussa 2023.

 

 METSÄ GROUP

 

 

Lisätietoja:
Timo Lehesvirta, johtava luontoasiantuntija, Metsä Group, puh. 0400 752 212


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare