Merkityksellistä työtä huippuammattilaisten ympäröimänä

Metsä Group on tiivis ja yhteen hitsautunut joukko innostuneita ammattilaisia, joilla on avainrooli ilmastonmuutosta torjuvassa työssä. Pidämme aina katseet korkealla ja jalat tukevasti suomalaisessa metsässä.

Millainen Metsä Group on työpaikkana?

Panostamme hyvään johtamiseen ja henkilökohtaisen urakehityksen tukemiseen.

Valmennamme esihenkilöitämme kuuntelemaan, kohtaamaan ja antamaan palautetta, jotta heillä pysyy yllä vahva motivaatio luotsata tiimejään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin.

Tunnemme työmme arvon, sen roolin strategiassa ja muuttuvassa maailmassa. Metsien kestävän kasvun ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ympäristötehokkaat tehtaat ja fossiilisia materiaaleja korvaavat tuotteet tarjoavat meille jokaiselle tärkeää työtä, jonka vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Metsän vastuullinen yrityskulttuuri luo turvallisen työympäristön meille jokaiselle.

Hyvä henki ja toimiva työyhteisö  

Tutkimme työyhteisömme toimivuutta ja henkilöstömme tyytyväisyyttä vuosittain, ja kannustamme metsägroupilaisia aktiiviseen vuoropuheluun organisaation ja yhteistyön kehittämiseksi.  

Metsä Groupissa luotetaan siihen, että jokainen ammattilainen on oman työnsä paras asiantuntija, jonka osaamista ja näkemystä arvostetaan. Yhdessä pystymme uudistumaan; kannustamaan toisiamme, kehittymään omassa roolissamme, tavoittelemaan kiinnostavia haasteita ja katsomaan asioita uusista näkökulmista.   

Valtaosa metsägroupilaisista mainitsee tärkeimmäksi työssä viihtymisen kriteeriksi hyvän työporukan ja työpaikan yhteishengen. Yhteenkuuluvuus ei synny itsestään eikä pakottamalla, mutta siihen voimme kaikki itse vaikuttaa. Avoin palautekulttuuri ja esihenkilöiden tuki auttavat luottamuksen rakentumisessa. Uskomme myös, että toiminnan johdonmukaisuus ja selkeä fokus tekevät Metsästä hyvän työpaikan.  

Työurat Metsä Groupissa ovat perinteisesti pitkiä ja monipuolisia. Tuotannon rooleissa panostamme moniosaajuuteen ja tehtäväkiertoon, mikä takaa työvuosiin vaihtelevuutta ja uusia tiimejä. Liiketoiminnoissa ja konsernipalveluissa kannustamme henkilöstöä urakiertoon ja ammatilliseen kehittymiseen jokaiselle parhaiten soveltuvalla tavalla. Koko henkilöstömme pääsee nauttimaan monipuolisista koulutusmahdollisuuksista sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella.  

Eettinen ja yhdenvertainen toiminta

Työnantajana meitä ohjaavat monet toimintapolitiikat, joiden opiskelua ja noudattamista edellytämme jokaiselta työntekijältämme. Politiikat käsittelevät muun muassa eettistä toimintatapaa, yhdenvertaisuutta, työhyvinvointia ja turvallisuutta sekä ympäristöasioita.

Metsä Groupissa edistetään yhdenvertaisuutta konkreettisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä, jotka keskittyvät erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseen. Esimerkkejä tästä ovat naisten osuuden kasvattaminen johtotehtävissä, palkkatasa-arvon toteutuminen sekä koko henkilöstön kattava yhdenvertaisuuskoulutusohjelma. Henkilökohtaiset ominaisuudet kuten ikä, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen tai vammaisuus eivät vaikuta henkilön mahdollisuuksiin edetä urallaan ja toimia tasavertaisena työyhteisön jäsenenä Metsä Groupissa.  

​​​​​​​Metsä Groupilla on kilpailukykyiset palkat sekä kannustava palkitsemisjärjestelmä, joka tukee strategian toteutumista ja motivoi asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tarjoamme henkilöstölle myös kattavan työterveyshuollon sekä monia työsuhde-etuja. 

100 % vastuullinen yrityskulttuuri on yksi kestävän kehityksen 2030-tavoitteistamme– mittaamme eettisyyden toteutumista organisaatiossamme säännöllisillä tutkimuksilla.

Lue lisää kestävän kehityksen 2030-tavoitteistamme.