Megatrendit ja liiketoimintaympäristö

Globaalit megatrendit tukevat kasvua kaikissa liiketoiminnoissamme.

Liiketoimintaympäristömme

Omistajajäsentemme metsät luovat vakaan perustan kannattavalle ja vastuulliselle liiketoiminnalle.

Teollinen tehokkuus ja vahva markkina-asema varmistavat kilpailukyvyn maailman muutoksissa.

Sääntely ja markkinatilanne heikentävät kuidun ja logistiikan saatavuutta ja nostavat kustannuksia. Poliittinen ilmapiiri luo epävakautta maailmankauppaan.

Megatrendit tukevat kasvuamme

Väestönkasvu, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, luontokato ja digitalisaatio ovat ​2020-luvun vahvimpia megatrendejä. Niiden vaikutus näkyy myös Metsä Groupin strategiassa ja päivittäisessä toiminnassa.

Megatrends climate changeIlmastonmuutos

Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, ja tulevaisuutemme on perustuttava kestävästi tuotettujen uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön resurssitehokkaasti. Puupohjaisilla tuotteilla on tärkeä tehtävä vähähiilisessä taloudessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Megatrends urbanisationKaupungistuminen

Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupunkilaistuneet, verkostoituneet, varakkaammat ja ikääntyvät ihmiset kuluttavat enemmän ja mieluiten vastuullisia tuotteita, joissa ei ole käytetty fossiilisia materiaaleja. Rakentaminen kasvaa erityisesti suurkaupungeissa. Hiiltä varastoiva puu on vähäpäästöinen rakennusmateriaali, jonka avulla voimme vastata lisääntyvään kysyntään rakentamisessa.

Megatrends population growthVäestönkasvu

Väestönkasvu ja elintason nousu lisäävät kulutusta. Monien puupohjaisten arjessa kiinteästi läsnä olevien tuotteiden kuten paperin, hygieniatuotteiden ja pakkausmateriaalien kysyntä kasvaa talouden kasvun mukana.

Megatrends biodiversity lossLuontokato

Luontokatoa vastaan on taisteltava, sillä luonnon monimuotoisuus on elämän edellytys. Huolehdimme, että käyttämämme puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, jotka kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Meille on tärkeää turvata luonnon monimuotoisuutta, joka tekee luonnosta vastustuskykyisen myös ilmastonmuutokselle.​​​​​​​

Megatrends digitalisationDigitalisaatio

Teknologiatrendeistä vahvin on digitalisaatio, joka uudistaa kuluttajakäyttäytymistä, asiakaskokemusta ja teollisuutta. Digitalisaatio tuottaa teollisuudelle valtavasti dataa, jota yritykset voimme hyödyntää niin tuotannossa.