Vastuullinen toimitusketju

Metsä Group on sitoutunut toimimaan vastuullisesti, ja haluamme varmistaa, että myös toimitusketjumme on vastuullinen. Tavoitteemme on, että kaikki toimittajamme toimivat vastuullisesti.

Edellytämme, että kaikki toimittajamme sitoutuvat Metsä Groupin toimittajien eettisiin toimintaperiaatteisiin. Kehitämme edelleen toimittajiamme koskevia vastuullisuuskäytäntöjä varmistaaksemme, että kaikki toimittajat toimivat ympäristöä, yhteiskuntaa ja taloutta koskevien vaatimustemme mukaisesti. Käytämme tässä apuna riskeihin perustuvaa lähestymistapaa ja monia eri käytäntöjä: riskianalyysiejä, toimittajien taustaselvityksiä sekä arviointeja ja auditointeja. Nämä käytännöt on integroitu hankintaprosesseihimme.

Toimintamme toimittajiemme kestävyyden varmistamiseksi

Toimittajien vastuullisuuden varmentaminen.jpg

Tärkeimmät menetelmämme toimittajiemme vastuullisuuden varmistamiseksi on esitetty yllä olevassa kuvassa. Kaikkien toimittajiemme pitää sitoutua Metsä Groupin toimittajien toimintatapaohjeeseen, ja vuoden 2021 loppuun mennessä, se kattoi 96 % kokonaiskustannuksistamme. Lisäksi yksittäisissä sopimuksissa on usein vastuullisuutta koskevia lisävaatimuksia.

Kohdistamme tarkemmat arvioinnit suurimman riskin toimittajiin. Vuonna 2021 hankinnoinstamme tuli 45 % ostoistamme tuli riskiperusteisesti arvioiduilta toimittajilta, jotka täyttivät vastuullisuusvaatimuksemme. Alle 1 % hankinnoista tuli toimittajilta, joiden odotetaan parantavan vastuullisuuskäytäntöjään.

Jäljitettävät raaka-aineet

Varmistaaksemme toimitusketjumme vastuullisuuden haluamme tietää Metsä Groupin tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien alkuperän.

Pääraaka-aineemme on puu, ja se on jäljitettävissä ja peräisin 88 % sertifioiduista lähteistä. Tiedämme myös ulkopuolisista lähteistä ostamamme sellun alkuperän. Puu ja sellu muodostavat yli 70 % raaka-ainekustannuksistamme. Olemme parantaneet myös muiden raaka-aineiden, kuten prosessi-, perus- ja päällystyskemikaalien, kierrätyspaperin ja pakkausmateriaalien, jäljitettävyyttä.

Keräämme materiaalien alkuperätietoja toimittajilta vastuullisuutta koskevilla itsearviokyselyillä. Toimittajiemme edellytetään ilmoittavan raaka-aineidemme valmistuspaikat tuoteturvallisuuskyselyillä. Tavoitteena on, että tiedot raaka-aineiden tuotantomaista ovat selkeämmin osa riskianalyysejä, ja että toimittajien taustatarkastuksia ja -auditointeja voitaisiin kohdentaa yhä paremmin riskimaiden toimittajiin.

Tällä hetkellä keskitymme erityisesti jäljittämään ostamiemme raaka-aineiden alkuperää. Tulemme laajentamaan analyysiä pidemmälle toimitusketjuun, sillä kaikki toimittajat eivät kerro näitä tietoja tuoteturvallisuuskyselyissä. Vuonna 2021 alkuperä oli tiedossa 92,2 % raaka-aineistamme.

 

Traceable raw material