Vastuullinen toimitusketju

Metsä Group on sitoutunut toimimaan vastuullisesti, ja haluamme varmistaa, että myös toimitusketjumme on vastuullinen. Haluamme ostaa palveluita ja tuotteita toimittajilta, joiden vastuullisuus on varmistettu.

Edellytämme, että kaikki toimittajamme sitoutuvat Metsä Groupin toimittajien eettisiin toimintaperiaatteisiin. Ne sisältävät minimivaatimuksemme ympäristön ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä vastuullisesta liiketoiminnasta. Vuonna 2023 hankinnoistamme 98,7 % tehtiin näihin periaatteisiin sitoutuneilta toimittajilta.

Käytämme hankinnassa apuna toimittajien taustaselvityksiä, riskianalyysejä, sekä arviointeja ja auditointeja. Haluamme, että yhtyeistyökumppanimme toimivat ympäristöä, yhteiskuntaa ja taloutta koskevien vaatimustemme mukaisesti.

Metsä Groupin eettinen kanava on myös toimittajiemme käytössä väärinkäytösten ja huolenaiheiden ilmoittamiseen, ja auttaa meitä tunnistamaan toimitusketjuun liittyviä riskejä.

Toimittajien taustaselvitys

Tarkistamme toimittajien taustat, jotta kaupankäynnin vaatimuksiin, kuten kauppapakotteisiin, rahanpesuun ja ihmisoikeusloukkauksiin liittyvät riskit tunnistetaan jo ennen toimittajan valintaa. Valitsemme vain toimittajia, jotka sitoutuvat vastuullisuusperiaatteisiimme ja jotka läpäisevät taustatarkastukset.

Riskianalyysit

Käytämme maa- ja toimittajakohtaisia riskianalyysejä puun toimitusketjun vastuullisuuden varmistamisessa. Arvioimme myös muihin hankintoihin liittyviä vastuullisuusriskejä luokittelemalla toimittajia maariskin perusteella (corruption perception index) sekä analysoimalla ihmisoikeuteen, ympäristövastuuseen ja taloudellisen vastuullisuuteen liittyviä riskejä.

Arvioinnit ja auditoinnit

Kohdistamme tarkemmat arvioinnit toimittajiin, jotka ovat liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeitä tai joiden toimialalla tai -alueella on mahdollisia vastuullisuuteen liittyviä riskejä.

Sopimuksissa on usein lisävaatimuksia esimerkiksi työ- tai tuoteturvallisuuteen. Annamme arviointiin perustuvaa palautetta ja seuraamme mahdollisia korjaavia toimenpiteitä. Olemme kouluttaneet auditoijiamme tunnistamaan esimerkiksi pakkotyöhön ja työperäiseen hyväksikäyttöön liittyviä merkkejä.

Seuraamme myös puun sertifiointivaatimusten toteutumista auditoinneilla. Se varmistaa, että toimitettu puu täyttää ympäristö- ja vastuullisuusvaatimuksemme.

Tavoitteenamme on arvioida kaikkien keskeisimpien toimittajien vastuullisuus joko auditoinnilla tai laajan kyselyllä.

Kehitämme vastuullisuutta myös yhteistyössä valittujen toimittajiemme kanssa. Tavoitteenamme onkin sopia yhteinen kestävän kehityksen tavoite heidän kanssaan.

 

 

Jäljitettävät raaka-aineet

Varmistaaksemme toimitusketjumme vastuullisuuden haluamme tietää Metsä Groupin tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien alkuperän.

Pääraaka-aineemme on puu, ja se on jäljitettävissä ja peräisin 93 % sertifioiduista lähteistä. Varmistamme käyttämämme puun kontrolloidun alkuperän PEFC (PEFC/02-31-03)  ja FSC® (FSC-C014476) seurantajärjestelmillä (Chain of Custody). Hankimme itse kaiken tuotantolaitostemme käyttämän puun. Kaikissa maissa, joista hankimme puuta on lakisääteinen velvollisuus huolehtia metsän uudistamisesta hakkuun jälkeen.

Tiedämme ostamamme sellun alkuperän. Puu ja sellu muodostavat 96 % raaka-ainekulutuksestamme. Olemme parantaneet myös muiden raaka-aineiden, kuten prosessi-, perus- ja päällystyskemikaalien, kierrätyspaperin ja pakkausmateriaalien jäljitettävyyttä.

Keräämme materiaalien alkuperätietoja kyselyillä. Tavoitteenamme on, että raaka-aineiden tuotantomaat ovat selkeä osa riskianalyysejä, ja että voimme kohdentaa taustatarkastuksia ja -auditointeja yhä paremmin riskimaista tuleviin toimituksiin.

Tällä hetkellä keskitymme erityisesti jäljittämään ostamiemme raaka-aineiden alkuperää, sillä kaikki toimittajat eivät kerro näitä tietoja tuoteturvallisuuskyselyissä. Vuonna 2023 alkuperä oli tiedossa 94 % raaka-aineistamme.

 

Traceable raw material