Vastuullinen toimitusketju

Metsä Group on sitoutunut toimimaan vastuullisesti, ja haluamme varmistaa, että myös toimitusketjumme on vastuullinen. Tavoitteemme on, että kaikki toimittajamme toimivat vastuullisesti.

Edellytämme, että kaikki toimittajamme sitoutuvat Metsä Groupin toimittajien eettisiin toimintaperiaatteisiin. Ne sisältävät minimivaatimuksemme ympäristön ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä vastuullisesta liiketoiminnasta. Vuonna 2022 hankinnoistamme 98 % tuli näihin periaatteisiin sitoutuneilta toimittajilta.

Taustaselvitykset, arvioinnit ja audioinnit kirittävät valitsemiamme toimittajia yhä vastuullisempaan toimintaan. Vuonna 2022 muutamaan sopimukseen tehtiinkin lisävaatimus toiminnan kehittämiseksi.

Lue lisää vastuullisesta toimitusketjusta vuoden 2022 vuosikertomus ja  kestävyysraportista alkaen sivulta 36.

Kohdistamme tarkemmat arvioinnit keskeisimpiin toimittajiin ja suurimman riskin toimittajiin. Arvioinnit sisältävät eettisyyteen, työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä teemoja. Annamme arviointien perusteella palautteen toimittajillemme ja seuraamme mahdollisia korjaavia toimenpiteitä. Olemme kouluttaneet auditoijiamme tunnistamaan pakkotyöhön ja työperäiseen hyväksikäyttöön liittyviä merkkejä.

Toimittajien taustatarkastusten avulla esimerkiksi kauppapakotteisiin, rahanpesuun ja ihmisoikeuksiin liittyvä toiminta tulee ilmi.

Metsä Groupin eettinen ilmoituskanava on toimittajiemme käytössä. He voivat ilmoittaa huolenaiheistaan ja kohtaamistaan väärinkäytöksistä kanavalla.

 

 

Jäljitettävät raaka-aineet

Varmistaaksemme toimitusketjumme vastuullisuuden haluamme tietää Metsä Groupin tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien alkuperän.

Pääraaka-aineemme on puu, ja se on jäljitettävissä ja peräisin 89 % sertifioiduista lähteistä. Hankimme itse kaiken tuotantolaitostemme käyttämän puun. Kaikissa maissa, joista hankimme puuta on lakisääteinen velvollisuus huolehtia metsän uudistamisesta hakkuun jälkeen.

Tiedämme myös ulkopuolisista lähteistä ostamamme sellun alkuperän. Puu ja sellu muodostavat 96 % raaka-ainekulutuksestamme. Olemme parantaneet myös muiden raaka-aineiden, kuten prosessi-, perus- ja päällystyskemikaalien, kierrätyspaperin ja pakkausmateriaalien, jäljitettävyyttä.

Keräämme materiaalien alkuperätietoja kyselyillä. Tavoitteenamme on, että raaka-aineiden tuotantomaat ovat selkeä osa riskianalyysejä, ja että voimme kohdentaa taustatarkastuksia ja -auditointeja yhä paremmin riskimaista tuleviin toimituksiin.

Tällä hetkellä keskitymme erityisesti jäljittämään ostamiemme raaka-aineiden alkuperää, sillä kaikki toimittajat eivät kerro näitä tietoja tuoteturvallisuuskyselyissä. Vuonna 2022 alkuperä oli tiedossa 91,9 % raaka-aineistamme.

 

Traceable raw material