Tutkimus ja kehitys

Innovointi perustuu osaamiseen, yhteistyöhön ja uudenlaiseen ajatteluun.

Metsä Groupissa tehdään pitkäjänteistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (T&K&I) kaikilla liiketoiminta-alueilla. Toiminnan tavoitteena on luoda uusia tuotteita ja palveluita, hyödyntää uusia teknologioita ja varmistaa Metsä Groupin liiketoimintojen kilpailukyky.

Metsä Groupin tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy kahteen painopistealueeseen: luomaan lisäarvoa biopohjaisilla tuotteilla ja edistämään resurssitehokasta kiertotaloutta. Tuotenäkökulmassa korostuvat uusien kuitutuotteiden kehittäminen ja nykyisten tuotteiden ominaisuuksien parantaminen vastaamaan tulevaisuuden asiakastarpeita, palvelu- ja järjestelmäkehitys sekä biopohjaisten raaka-aineiden hyödyntäminen fossiilisten sijaan. Kiertotalouden toimijana keskitymme metsien käytön kestävyyden parantamiseen ja monimuotoisuuden turvaamiseen, fossiilittomaan tuotantoon, ympäristötehokkuuteen sekä sivuvirtojen ja jätteiden hyötykäyttöön.

T&K – yhteistyötä ja verkostoissa toimimista

Metsä Group tekee aktiivista yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, teknisten ratkaisujen toimittajien ja kasvuyritysten kanssa. Esimerkiksi Oulun yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa solmitut kumppanuussopimukset tähtäävät pitkäjänteiseen tutkimusyhteistyöhön, jota tehdään koordinoidusti erillisinä projektikokonaisuuksina. Metsä Group toimii aktiivisesti myös EU:n tutkimus- ja kehitysverkostoissa. Innovaatioilla ja kehitysohjelmilla on keskeinen osa uusien tuotteiden kehitysprosessissa.

Innovaatioyhtiö Metsä Spring

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring etsii ja kehittää Metsä Groupin kannalta uusia liiketoimintoja. Tähän rooliin liittyy myös aktiivinen yhteistyö startup-yritysten kanssa. Vuonna 2021 Metsä Springin roolia laajennettiin perustamalla konsernitason T&K-toiminto Metsä Springiin. Tämän tavoitteena on tukea ja edistää Metsä Groupin nykyisten liiketoiminta-alueiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Kaikilla hankkeilla, joihin Metsä Spring osallistuu, on oltava potentiaalia vahvistaa Metsä Groupin liiketoimintaekosysteemiä pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2024 Metsä Springin portfoliossa on kahdeksan hanketta: kaksi omaa demohanketta, kuusi vähemmistösijoitusta startup-yrityksiin sekä merkittävä yhteistyö Fortumin kanssa (ExpandFibre, ks. alla). Käynnissä olevissa demohankkeissa keskitytään Kuura®-tekstiilikuidun ja Muoto®-kuitupakkausratkaisuiden valmistamiseen sellusta. Ensin mainittu on yhteistyö japanilaisen ITOCHU Corporationin kanssa, kun taas jälkimmäinen on yhteistyö Valmetin kanssa. Tutustu ajantasaiseen portfolioon täällä

Lue lisää

Expand Fibre

Metsä Group ja Fortum julkistivat kesäkuussa 2020 noin 50 miljoonan euron biokiertotaloutta edistävän ExpandFibre-yhteistyöhankkeen. Business Finland rahoittaa yhteistyötä ja ekosysteemiä yhtenä Veturi-haastekilpailun hankkeista. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää teknologioita ja liiketoimintakonsepteja, joiden avulla oljesta ja puusta tuotetusta sellusta saadaan valmistettua tekstiilikuituja ja muita uusia biotuotteita.

Lue lisää

Tutkimus- ja kehitystoiminnalla on merkittävä rooli Metsä Groupin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Lue lisää