Sitoumuksemme

Metsä Group on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact yritysvastuualoitteeseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat toimintaamme. Yhteistyö ja jokaisen sitoutuminen ovat keskeisessä roolissa rakentaessamme oikeudenmukaisempia ja vastuullisemmin toimivia yhteiskuntia.

Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite, johon on sitoutunut jo yli 9 500 yritystä. Global Compact -aloitteen tavoitteena on saada vastuullisesti toimivat yritykset liikkeelle yhtenä rintamana, jonka avulla voidaan edistää kestävämmän maailman rakentamista.

Metsä Group on ollut mukana Global Compact -aloitteessa jo vuodesta 2003 saakka. Olemme sitoutuneet noudattamaan aloitteen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaisuutta. Metsä Groupin omat vastuullisuusperiaatteet perustuvat niin ikään näihin kansainvälisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. Kerromme vuosittaisessa vastuullisuusraportissamme tarkemmin siitä, miten olemme edistäneet Global Compact -aloitteen periaatteita toiminnassamme (Communication on Progress -raportti).

Ihmisoikeudet

1. periaate:
Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

2. periaate:
Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä

3. periaate:
Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

4. periaate:
Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

5. periaate:
Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

6. periaate:
Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö

7. periaate:
Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

8. periaate:
Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

9. periaate:
Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus

10. periaate:
Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin kaikissa YK:n jäsenmaissa vuonna 2015. Se oli samalla yleinen toimintakehotus poistaa köyhyys, suojella maapalloa ja varmistaa, että kaikki ihmiset voisivat nauttia rauhasta ja vauraudesta vuoteen 2030 mennessä.

Vaikka pääasiallinen vastuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta onkin YK:n jäsenmailla, yritysmaailmalla on merkittävä rooli ja tehokkaat työkalut kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Metsä Group on sitoutunut edistämään näiden tavoitteiden saavuttamista omalla toiminnallaan.

Metsä Groupissa vastuullisuus perustuu neljään aihealueeseen, jotka kattavat kaikki toimintomme, sekä kahdeksaan pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteeseen, jotka ohjaavat jokapäiväistä työtämme. Näiden kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien omien tavoitteidemme avulla pystymme varmistamaan, että haittavaikutukset pysyvät kurissa ja positiiviset vaikutukset lisääntyvät. Olemme tunnistaneet ne kestävän kehityksen tavoitteet, joihin meillä on suurin vaikutus, ja siksi pystymme edistämään vastuullisuutta paremmin kohdennetuin toimin. Alla on yhteenveto tärkeimmistä toimistamme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

YK Kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

 • Sukupuolten tasa-arvo
  Tavoite 5

  Sukupuolten tasa-arvo

 • Puhdas vesi ja sanitaatio
  Tavoite 6

  Puhdas vesi ja sanitaatio

 • Edullista ja puhdasta energiaa
  Tavoite 7

  Edullista ja puhdasta energiaa

 • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  Tavoite 8

  Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

 • Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  Tavoite 9

  Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

 • Vastuullista kuluttamista
  Tavoite 12

  Vastuullista kuluttamista

 • Ilmastotekoja
  Tavoite 13

  Ilmastotekoja

 • Maanpäällinen elämä
  Tavoite 15

  Maanpäällinen elämä