Metsä Groupin eettiset toimintaperiaatteet

Olemme sitoutuneet toimimaan oikein

”Metsä Groupin toimintaa ohjaavat konsernin omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä yhteisesti jakamamme arvot. Oikein toimimisen takaamiseksi olemme laatineet yhtiöllemme eettiset toimintaperiaatteet, joihin voit tutustua tällä sivulla.

Metsä Groupin 15 eettistä toimintaperiaatetta konkretisoivat yhtiömme arvopohjaista johtamista, ja kiteyttävät sitoutumisemme liiketoiminnan vastuullisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen. Periaatteet sisältävät yhteistyöhön ja ihmisten kunnioittamiseen sekä vastuulliseen liiketoimintaan liittyviä teemoja.

Edellytämme koko henkilöstöämme perehtymään eettisiin toimintaperiaatteisiin sekä rohkaisemme ilmoittamaan epäkohdista. Kannustamme myös ulkoisia sidosryhmiämme tutustumaan periaatteisiin ja tarvittaessa nostamaan esiin toimintaamme liittyviä epäkohtia. Ilmoituksien tekoa varten on käytössä eettinen ilmoituskanava, johon ilmoituksen voi tehdä halutessaan anonyymisti.

100 % vastuullinen yrityskulttuuri on yksi vuodelle 2030 asettamistamme kestävän kehityksen tavoitteista. Tavoitteen toteutumista mitataan eettisyysindeksillä, joka pohjautuu Metsä Groupilla joka toinen vuosi toteutettavaan eettisyysbarometriin. Tutkimus kartoittaa henkilöstön kokemusta eettisten toimintaperiaatteiden toteutumisesta jokapäiväisessä arjessa. Vuonna 2022 tutkimukseen vastasi 58,1 % henkilöstöstä ja eettisyysindeksimme ylsi 85,2 %:iin.

Kuten kaikessa toiminnassamme, sitoudumme tässäkin asiassa parantamaan jatkuvasti.”

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja