Hankinnan eettisyys

Metsä Group on sitoutunut varmistamaan, että 100 prosenttia toimittajistamme noudattavat vastuullisuusvaatimuksiamme. Kehitämme käytäntöjä toimittajiemme toiminnan vastuullisuuden tarkistamiseksi ja parantamiseksi.

Metsä Groupin eettinen ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä; kaikesta, mikä rikkoo lakia tai ei vastaa Metsä Groupin arvoja tai eettisiä toimintaperiaatteita. Metsä Group haluaa rohkaista omaa ja toimittajiensa henkilöstöä sekä muita sidosryhmiensä edustajia esittämään kysymyksiä ja nostamaan esiin epäkohtia.