Puusta tehdään monia biotuotteita

Metsä Groupissa tuotannon jokainen sivuvirta on arvokas. Käytämme puun jokaisen osan siihen tarkoitukseen, johon se parhaiten soveltuu ja josta siitä saadaan korkein lisäarvo.

Sellua, kartonkia, pehmo- ja tiivispapereita sekä sahatavaraa, vaneria ja Kerto® LVL -tuotteita. Mutta myös hajuvesiä, jäätelöä, lannoitteita ja renkaita. Osa näistä on puupohjaisia biotuotteita, osassa on käytetty puupohjaisia biotuotteita raaka-aineena.

Pohjoinen puu on erinomainen uusiutuva raaka-aine, jota haluamme käyttää mahdollisimman viisaasti ja tehokkaasti. Tehtaillamme puu jalostuu monenlaisiksi biotuotteiksi – materiaaleiksi, kemikaaleiksi ja uusiutuvaksi energiaksi – joko omaan tai kumppaneiden käyttöön. Koska kumppaniverkostomme on laaja ja puun käyttömahdollisuudet mitä moninaisimmat, puukuituja löytyy yllättävistäkin paikoista.

Uusia biotuotteita nykyisten biotuotteiden valmistusprosesseista

Metsä Groupin resurssitehokkaan toimintatavan ja laajan kumppaniverkoston ansiosta puupohjaisia tuotteita käytetään perinteisten biotuotteiden lisäksi myös monissa uusissa biotuotteissa, kuten tekstiileissä, komposiiteissa, maaleissa, renkaissa, hajuvesissä ja elektroniikkateollisuuden tuotteissa.

Kumppaniverkostollamme on tärkeä rooli prosessi- ja tuotekehityksessä, kun luomme uusia lisäarvoa tuottavia puun käyttötapoja. Yhteistyö toimittajien, kumppaneiden ja tutkimusyritysten kanssa on avainasemassa luodessamme kestävään biotalouteen liittyviä tehokkaita ekosysteemejä.

Puusta riittää moneksi

Suurin osa siitä on tukkipuuta (60 %), jota käytetään puutuotteisiin, kuten rakentamiseen ja huonekaluihin. Noin neljännes on kuitupuuta, josta valmistetaan sellua ja muita biotuotteita. 15 % on oksia ja latvuksia, joita voidaan käyttää uusiutuvan energian tuottamisessa.

Kemianteollisuudessa mäntyöljyä ja tärpättiä on käytetty jo pitkään. Mäntyöljystä jalostetaan esimerkiksi maaleja ja renkaita. Tärpättiä puolestaan käytetään raaka-aineena esimerkiksi hajuvesissä. Kun tärpättiä tislataan, siitä saadaan jopa parisataa erilaista tuoksua.


Metsä Groupin valmistamien perinteisten biotuotteiden hyödyt​

New bioproducts

Metsä Wood valmistaa puutuotteita, jotka ovat teollisesti tehokkaita

  • lujia ja kevyitä puutuotteita

  • hiiltä varastoivia tuotteita

Metsä Fibre valmistaa laadukasta sahatavaraa sekä havu- ja koivuselluja

  • vahvaa, puhdasta ja turvallista sellua sekä ensiluokkaista sahatavaraa

  • sellua ja biotuotteita, joilla on erinomainen ympäristösuorituskyky

Metsä Board valmistaa laadukkaita kevyitä kartonkeja

  • puhtaita ja turvallisia

  • kevyillä kartongeilla on pienempi ympäristövaikutus, ja ne tuottavat vähemmän jätettä

Metsä Tissue valmistaa hygieniaa edistäviä pehmo- ja tiivispapereita

  • pehmopaperit edistävät terveyttä, hygieniaa ja hyvinvointia

  • tiivispaperit vähentävät ruokahävikkiä sekä energian ja veden kulutusta

Tällä tavoin voimme tehdä resurssiviisaasta biotaloudesta todellisuutta. Samalla käytämme puun jokaisen osan siihen tarkoitukseen, johon se parhaiten soveltuu ja josta siitä saadaan korkein lisäarvo. Metsä Groupissa tuotannon jokainen sivuvirta on arvokas.