Metsä Groupin luonto-ohjelman rahoitushaku ennallistamishankkeille käynnistyy

Metsä Group lehdistötiedote 30.1.2023
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Group

Metsä Groupin luonnon ennallistamishankkeita koskevan rahoitusohjelman hakuaika käynnistyy 1.2.2023. Suunnitelluille ja kohdennetuille toimenpiteille luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi voi hakea rahoitusta 30.4. saakka.

Metsä Groupin luonto-ohjelma on vuonna 2021 perustettu rahoitusohjelma, jonka puitteissa se tukee rahallisin panoksin Suomessa talousmetsien ulkopuolella toteutettavia luonnon monimuotoisuutta edistäviä kehityshankkeita. Tähän mennessä rahoitusta on myönnetty 16 eri hankkeelle eri puolilla Suomea yhteensä 600 000 eurolla. Yhtiö ei tavoittele hankkeilla liiketoiminnallista voittoa.

Rahoittavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi lintuvesien ja kosteikkojen kunnostuksiin, virtavesireitteihin, pienvesiin ja pölyttäjien elinolosuhteisiin. Myös tekniset innovaatioita ja käytännön ratkaisuja koskevat hakemukset ovat tervetulleita.

”Suomalaisen luonnon vahvistaminen on keskeinen kaikkien yhteinen tavoite. Ennallistaminen on yksi tärkeä keino luonnon palauttamiseksi kohti luonnontilaa ihmisen muuttamilla kohteilla. Metsä Group on merkittävä yhteiskunnallinen toimija. Tällä rahoitusohjelmalla haluamme näyttää esimerkkiä, että ennallistamistoimiin voidaan ohjata varoja myös yksityiseltä sektorilta”, sanoo Metsä Groupin johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta

”Luontomme on yhteistä kansallista pääomaamme, josta olemme monipuolisesti riippuvaisia. Kymmenvuotisen ohjelmamme tavoite on luoda uutta toimintakulttuuria ja paikallista yhteistoimintaa, missä luonto kutsuu suomalaisia yhteistyöhön erilaisten jakolinjojen sijaan”, lisää Lehesvirta.

Hankkeiden valintaa ohjaa riippumaton asiantuntijaraati, jossa on Itä-Suomen yliopiston, ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, MTK:n ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran edustus.

”Metsä Groupin ennallistamishankkeiden rahoitusmalli näyttää esimerkkiä yrityksen yhteiskuntavastuun mahdollisuuksista keskellä kestävyysmurrosta. Yritysten rooli on keskeinen niin luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa kuin ilmastotyössäkin”, toteaa raatilaisista Elina Oksanen, luontopaneelin jäsen, kasvifysiologian ja bioteknologian professori Itä-Suomen yliopistosta.

Kymmenvuotiseen rahoitusohjelmaan on varattu tänä vuonna 600 000 euroa. Tavoitteena on luoda vuosien saatossa monipuolinen kokonaisuus, jossa eri ennallistamisteemojen parhaat opit ja käytännöt saatetaan eri toimijoiden tietoon ja näin kehitetään toimintaa. Oppeja jaetaan ja verkostoidutaan hankevastaaville vuosittain järjestettävässä tilaisuudessa.  

”Yhtiöllä on keskeinen vastuu metsätalouden ympäristökysymyksissä. Metsien kestävyysteemoja kehitetään ja toteutetaan ekologisen kestävyyden ohjelmassa, joka on integroitu puunhankinnan strategiaan. Rahoitusohjelma ennallistamistoimien edistämiselle laajentaa tätä kokonaisuutta”, Lehesvirta sanoo.

Tarkempia hakuun liittyviä lisätietoja on saatavilla osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/vastuullisuus/metsat-ja-puuraaka-aine/luonto-ohjelma/ 1.2.2023 alkaen.

Lisätietoja:
Timo Lehesvirta, johtava luontoasiantuntija, Metsä Group, puh. 0400 752 212, luonto.ohjelma@metsagroup.com


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on lähes 100 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare