Pääjohtajan katsaus

27.10.2022

Metsä Groupin liiketoiminta kokonaisuudessaan oli erittäin tuloksellinen kolmannella vuosineljänneksellä. Venäjän oikeudettoman hyökkäyssodan vaikutukset Euroopan taloudelliseen kehitykseen ja energiahuoltoon vaikuttivat liiketoimintaamme negatiivisesti sekä alensivat kulutuskysyntää ja vahvistivat kustannusinflaatiota. Globaalin talouden ja turvallisuuspolitiikan riskit ovat ennallaan. Vahvasta taloudellisesta suorituksesta ja seuraavan neljänneksen näkymästä huolimatta ennustettavuus pidemmälle tulevaisuuteen säilyy poikkeuksellisen heikkona.

Puumarkkinatilanne Itämeren alueella jatkuu tiukkana Venäjän puun jäätyä pois markkinoilta keväällä. Puukauppa on käynyt vilkkaana. Koivupuun tuonnin vaje on voitu kompensoida muutoksilla, joissa koivun osuutta tuotannossa on korvattu havupuulla.

Sahatavaramarkkina on kolmannen neljänneksen aikana kääntynyt kysynnän ja hintojen osalta laskuun pitkän poikkeuksellisen vahvan kauden jälkeen. Tilanteeseen vaikuttaa Euroopan talouden näkymä, joka on vähentänyt rakennusteollisuuden aktiviteettia. Vastaavaa vaikutusta nähdään myös kertopuun ja havuvanerin markkinoissa. Kertopuu kuitenkin rakentamisen erikoistuotteena korvaa fossiilisia materiaaleja ja on vahvassa kasvuvaiheessa, mikä kompensoi lyhytaikaisen markkinatilanteen vaikutuksia.

Sellumarkkinan kysyntä ja sellun hintataso ovat säilyneet erittäin vahvoina. Dollareissa hinnoiteltua sellun kannattavuutta tukee lisäksi vahvana säilynyt dollarin kurssi.

Taivekartongin markkinan hyvä kysyntä jatkuu ja liiketoiminnan kannattavuutta tukevat monet globaalit trendit, joista tärkeimpänä uusiutuvien materiaalien käyttö korvaamaan fossiilitalouden raaka-aineita. Myös laineri-kartonkien markkinatilanne on säilynyt hyvänä. Euroopan markkinoilla on näkyvissä heikkojen talousennusteiden aiheuttamaa varovaisuutta, joka tyypillisesti näkyy tuotteiden arvoketjussa varastotasojen alentamisena. Pidemmän aikavälin näkymä on kuitenkin säilynyt ennallaan vahvana.

Pehmopaperituotantoa on rasittanut energiakustannusten raju nousu, jota ei täysimääräisesti ole saatu siirrettyä tuotehintoihin. Määrällisesti kysyntä on pysynyt tuoteryhmälle tyypillisesti vakaana ja Metsä Tissuen tuoteportfolion sopeuttamisella vallitsevaan kustannusrakenteeseen on voitu lievittää kustannuspaineiden vaikutuksia.

Konsernin investoinnit ovat materiaalien, työvoiman ja komponenttien saatavuuden poikkeusoloissa ja vahvan kustannusinflaation vallitessa edenneet tilanteeseen sopeutettujen suunnitelmien mukaan. Rauman mäntysahan koekäyttö aloitettiin toukokuussa ja jatkuvaan kolmivuorotuotantoon siirryttiin kolmannen neljänneksen lopussa. Husumin soodakattilan ja turbiini-generaattorin käyttöönotto tapahtuu neljännellä vuosineljänneksellä. Kemin biotuotetehtaan ja Kemin laineri-kartonkikoneen laajennuksen startti ovat suunnitellusti ensi vuoden kolmannella neljänneksellä. Ensi vuoden lopulla käynnistyy myös Husumin taivekartonkikoneen 50 % kapasiteetin laajennus.

Metsä Tissuen Mariestadin tehtaan modernisointi Ruotsissa odottaa ympäristöluvan käsittelyn valmistumista. Arvio on, että investointipäätöksen harkintaa päästään tekemään vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Metsä Boardin suunnitellun uuden kartonkitehtaan paikkakunnaksi on valittu Kaskinen. Ympäristövaikutusarviointi on aloitettu ja arvio on, että suunnittelu- ja ympäristöluvitus saadaan päätösvalmiuteen vuoden 2024 aikana.

Metsä Group on vahvassa kasvun ja kannattavuuden kehityksen vaiheessa. Edellytyksenä pitkäjänteiselle kehitykselle on kestävyyden kaikkien kolmen pilarin toteutuminen toiminnassamme. Tuotamme uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja tuotteita maailman ihmisten jokapäiväisen elämän tarpeisiin. Kuluttajien tarvitsema toiminnallisuus on pystyttävä toteuttamaan mahdollisimman vähällä resurssien käytöllä läpi koko toimintamme arvoketjun. Tämä periaate ohjaa toimintamme suunnittelua niin tuotesuunnittelussa, teollisuuden investoinneissa, logistiikkaratkaisussa kuin metsätaloudessakin.

Ilmastonmuutoksen torjunnan konkreettiset toimet ovat jokapäiväistä työtämme. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa meidän on kannettava vastuumme ja haettava jatkuvasti parempia tieteeseen pohjautuvia toimintamalleja, joilla voidaan edistää metsäekologiaa.

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja
Metsä Group