Pääjohtajan katsaus

Elämme epävarmuuden ja nopeiden muutosten aikaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut useisiin Metsä Groupin toimintaan vaikuttaviin muutoksiin. Olemme lopettaneet sekä puunhankintamme ja sahaliiketoimintamme Venäjällä että kartongin ja pehmopapereiden myynnin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Keski-Euroopan pehmopaperitehtaiden tuotannon kustannusrakenteeseen ja kannattavuuteen on eurooppalaisella energian hinnan nousulla merkittävä vaikutus. Varaudumme edelleen toiminnassamme Venäjän energiatoimitusten keskeytymiseen.

Maailmanpoliittisesta tilanteesta ja edelleen jatkuvasta koronapandemiasta huolimatta Metsä Groupin tulos oli ensimmäisen neljänneksen aikana erittäin hyvä. Keskeisiä elementtejä tuloksenteossa olivat edelleen vahvistunut kartonkimarkkina ja loppuvuonna 2021 alkaneen sellun hinnan nousutrendin jatkuminen. Sahatavaran, kertopuun ja vanerin kysyntä jatkui vahvana. Metsä Tissuen kannattavuus kärsi nopeasta, energianhinnoista johtuvasta, kustannusinflaatiosta tuotteiden kysyntätilanteen ollessa normaali.

Metsä Groupin investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti, joskin kustannuspaine jatkuu vahvana. Rauman sahainvestointi on edennyt laitteiden koestusvaiheeseen. Saha, samoin kuin Husumin uudistettu soodakattila, on tavoitteena ottaa tuotantokäyttöön toisen vuosipuoliskon aikana.

Metsä Groupin tavoite on jalostaa suomalaista puuta ihmisten eri puolilla maailmaa päivittäisessä elämässään tarvitsemiksi tuotteiksi. Koko arvoketjun läpi yltävä toiminnan kehittäminen metsästä asiakkaiden tukeen saakka sekä investoinnit resurssitehokkuudeltaan alan parhaisiin tuotantolaitoksiin ovat keinomme turvata toiminnan kannattavuus epävarmassa ja yllätyksellisessä maailmassa.

 

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja
Metsä Group