Pääjohtajan katsaus

25.4.2024

Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes toteutui Metsä Groupin useimpien liiketoiminta-alueiden osalta edellisvuoden loppuun verrattuna vahvistuvassa markkinatilanteessa. Kartongin tilausvirrat vahvistuivat selvästi edellisvuoden alhaisilta tasoilta, ja sellun hinta nousi Euroopan markkinoilla. Sahatavaran hinnoissa nähtiin nousua, ja näkymä toiselle neljännekselle vahvistui. Kertopuun ja koivuvanerin samoin kuin pehmo- ja tiivispapereiden markkinat säilyivät hyvällä tasolla. Orastavan kasvun ja kysynnän vahvistumisen tilanteessa neljän viikon poliittisten lakkojen vaikutus Metsä Groupin tulokseen on todella merkittävä. Valtaosa konsernin Suomessa sijaitsevista 21 tehtaasta seisoi satamalakon ja rautateiden tavaraliikenteeseen kohdistuneen lakon vuoksi 2–3 viikkoa. Tulosvaikutuksen arvioidaan olevan 60 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonaa euroa kohdistuu toiselle vuosineljännekselle. Metsä Groupilla on globaalisti merkittävä asema havusellun toimittajana samoin kuin korkealaatuisten taive- ja lainerikartonkien myyjänä Euroopan ja Pohjois-Amerikan asiakkaille. Pitkän poliittisen lakon vaikutukset asiakassuhteisiin ovat vakavat. Tällainen ammattiyhdistysliikkeen vastuuton toiminta vahingoittaa mahdollisuuksia kehittää suomalaista teollisuutta pitkäjänteisesti.

Suomalaisten metsänomistajien omistamana konsernina Metsä Group kehittää toimintaansa perustehtävänään suomalaisen metsän arvon lisäys. Kaikilla liiketoiminta-alueillamme on kasvustrategiat, joita toteutamme, vaikka ulkoiset tekijät eivät aina kehitystä tukisikaan. Metsä Boardin kartonkiliiketoiminnan kasvuvaihtoehtona selvitimme uuden kartonkitehtaan investointimahdollisuutta Kaskisiin. Esisuunnitteluvaiheen tuloksena hankkeelle ei muodostunut riittävää kannattavuutta, joten investointisuunnitelmasta luovuttiin. Sen sijaan päätimme toteuttaa nykyisillä kartonkitehtaillamme tehostusinvestointien ohjelman. Metsä Tissuen ja Metsä Woodin uusien tuotantolinjojen investoinnit etenevät suunnitellusti kohti vuonna 2025 tapahtuvia käyttöönottoja. Myös uusien tuotteiden kehityshankkeet etenevät. Sekä MuotoTM 3D-kuitupakkaus- että Kuura® tekstiilikuituhankkeessa selvitetään kaupallisen laitoksen investoinnin kannattavuutta. Metsä Fibre teki investointipäätöksen ligniinituotteiden koetehtaan toteutuksesta Äänekoskelle. Hiilidioksidin talteenoton suuren mittakaavan laitoksen esiselvitystä jatketaan.

Konserni on vaiheittain siirtynyt yhtenäisten liiketoimintaprosessien käyttöön. Osana hanketta uudistetaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmä vuoden 2026 aikana. Talouden keskusjärjestelmä ja puunhankinnan järjestelmä on jo toteutettu, ja puutuoteteollisuuden liiketoimintajärjestelmän käyttöönottoprojekti on aloitettu. Järjestelmäuudistukseen kuuluva data-arkkitehtuurin ja sisällön harmonisointi mahdollistaa tulevaisuudessa liiketoiminnan tehostamisen uusilla esimerkiksi tekoälypohjaisilla järjestelmillä.

Konsernin työ alkaa yhdessä omistajajäsentemme kanssa suomalaisessa metsässä ja päättyy globaalien asiakkaidemme päivittäisen elämän tarpeiden täyttämiseen tuotteillamme. Tämän arvoketjun toteutus resurssitehokkuutta kehittämällä jatkuvasti ja liiketoiminnan kestävyysvaikutukset kaikilta osin huomioimalla on toimintamme suunnittelun lähtökohtana. Konsernin vahva taloudellinen asema ja henkilöstön hyvä osaaminen antavat hyvän perustan tähän työhön.

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja
Metsä Group