Pääjohtajan katsaus

8.2.2024

Vuosi 2023 oli taloudessa matalan aktiviteetin ja heikon kasvun vuosi. Se näkyi selvästi Metsä Groupin liiketoiminnoissa ja kokonaistuloksessa. Vahvan kasvun vuosina 2021 ja 2022 nousseet tuotantohyödykkeiden hinnat laskivat osaltaan tuloksenteon edellytyksiä. Metsä Groupin tuotteiden pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät. Vastuullisesti hoidetuista metsistä hankittu puuraaka-aine jalostetaan resurssitehokkailla prosesseillamme maailmanlaajuisesti ihmisten päivittäisessä elämässään tarvitsemiksi tuotteiksi. Konsernin toimintaketjun ja tuotteiden kehityksen tavoitteena on tuottaa kuluttajien tarvitsema toiminnallisuus mahdollisimman niukalla materiaalien ja energian käytöllä, ja siten olla osa ratkaisua maailman resurssiniukkuuteen.

Julkaisimme alkuvuonna tavoitteemme saavuttaa uudistava metsätalous mitatusti vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, että toimemme talousmetsissä parantavat luonnon monimuotoisuuden kehittymisen edellytyksiä. Biodiversiteetin vahvistuessa metsien vastustuskyky ilmastonmuutoksen aiheuttamiin rasituksiin paranee.

Vuonna 2023 kertopuu valittiin yhä useammin teollisen rakentamisen ratkaisujen materiaaliksi. Rakentamisen heikossa suhdanteessa kertopuun kysyntä jatkuu vahvana, mikä osoittaa tuotteen kilpailukyvyn. Tehostamme yhdessä asiakkaidemme kanssa niin rakentamisen prosesseja kuin rakenteiden materiaalin käytön ekologisuutta. Toisella vuosineljänneksellä päätimme uuden kaksilinjaisen kertopuutehtaan rakentamisesta Äänekosken tehdasalueemme yhteyteen.

Kemin biotuotetehdas käynnistyi syyskuussa. Alansa moderneimman laitoksen puunhankinta perustuu pohjoisen Suomen talousmetsien hakkuiden lisäyspotentiaaliin. Menneiden vuosikymmenten soiden ojitukset ja metsien uudistus on saanut aikaan tilanteen, jossa erityisesti havukuitupuun korjuuta tulee lisätä metsien kasvun turvaamiseksi.

Husumin laajennetun taivekartonkikoneen tuotanto käynnistyi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kapasiteettia nostettiin 200 000 tonnilla vuodessa, minkä ansiosta linja on lajinsa tehokkain kartonkikone Euroopassa. Kapasiteetin laajennus vahvistaa Metsä Boardin asemaa taivekartongin markkinajohtajana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Metsä Tissue teki uuden pehmopaperilinjan investointipäätöksen Mariestadiin helmikuussa 2023. Investointi kattaa paperikoneen, sen tuotannon jalostavan kolme jalostelinjaa ja automatisoidun varastoinnin ja tuotelähetyksen. 70 000 tonnilla kasvava tuotanto myydään Skandinavian markkinoille. Hankkeen joka vaiheessa on erityisesti panostettu pehmopaperin hiilijalanjäljen pienentämiseen koko arvoketjussa raaka-ainehankinnasta kuluttajalle saakka.

Innovaatioyhtiömme Metsä Spring sijoitti uusiin startup-hankkeisiin tavoitteidensa mukaan. Koetehdasvaiheessa olevat hankkeemme - 3D-kuitutuote MuotoTM ja tekstiilikuitu Kuura® - etenivät vuonna 2024 tehtävään investointien esisuunnitteluvaiheeseen.

Konsernia kehitetään määrätietoisesti ja jatkuvasti vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin ja omistajiensa odotuksiin. Taloudellinen asemamme on vahva, ja kilpailukykymme valituissa tuotteissa ja markkina-alueilla varmistaa toimintamme jatkuvuutta kaikissa suhdanteissa.

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja
Metsä Group