Logistiikan päästöjen vähentäminen

Logistiikan haittavaikutuksia vähennetään suunnittelemalla reitit huolellisesti, minimoimalla kuljetusmatkat sekä tehostamalla toimintaa ja ohjeistuksia. Tuotteet kuljetetaan suurimmissa mahdollisissa erissä. Se vähentää kustannuksia ja päästöjä.

Metsä Groupin tuotteita viedään noin 120 maahan maantie-, rautatie- ja merikuljetuksina. Se edellyttää laajaa logistiikkaverkkoa. Kumppaneinamme on noin 1 000 logistiikan palvelutarjoajaa, joten olemme merkittävä välillinen työllistäjä.

Puu on tärkein kuljetettava raaka-aine, ja sen lisäksi yhteistyökumppanimme kuljettaa tehtaillemme erilaisia raaka-aineita, kuten kemikaaleja, sideaineita ja pigmenttejä. Asiakkaillemme toimitamme lopputuotteita, kuten selluloosaa, puutuotteita, sahatavaraa, kartonkeja ja pehmopapereita.

Esimerkiksi rakenteilla olevien Kemin biotuotetehtaalla ja Rauman sahalla tehtaana sataman välisten kuljetusten suunnittelussa ja hankinnassa on painotettu kuljetusten ympäristöystävällisyyttä. Tuotteet kuljetetaan tuotantolaitoksilta satamaan maksimoiden kuljetusyksiköiden kuormakoko sekä hyödyntäen fossiilittomia polttoaineita.