Luontohankkeiden rahoitusohjelma

Metsä Groupin luontohankkeiden rahoitusohjelma rahoittaa Suomessa talousmetsien ulkopuolella toteutettavia luonnon monimuotoisuutta edistäviä kehityshankkeita. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi rakennetun ympäristön luontoratkaisuihin, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostuksiin, virtavesireitteihin, pienvesiin tai pölyttäjien elinolosuhteisiin.

Tutustu erilaisiin luontohankkeisiin ympäri Suomea

Tainionvirran Virtaankosken ennallistamishanke

Salon pölyttäjälinnahanke

Capeenpuron luonnonmukaistamishanke

Positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen 

Toteutettavan rahoituksen ehtoihin kuuluu, että hankkeella on tutkitusti positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, hakija on antanut Metsä Groupille oikeat ja riittävät tiedot rahoitettavasta hankekokonaisuudesta, eri rahoituslähteitä on analysoitu, hanke käynnistyy hakemuksen mukaisesti ja hakija toteuttaa seuranta- ja raportointivaatimukset.

Hankearvioinnissa Metsä Group tekee yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, Itä-Suomen yliopiston sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kanssa.

Yrityksillä tärkeä rooli monimuotoisuuden lisäämisessä

Luonnonhoitohankkeet täydentävät erinomaisesti ekologisen kestävyyden ohjelmaamme, jota toteutamme osana talousmetsien hoitoa ja puunhankintaa sekä metsäpalveluiden myyntiä.

Kanavoimalla rahaa järkevästi saamme aikaan myös välillistä vaikuttavuutta, kun edistämme uudenlaista kulttuuria, jossa yrityksillä on oma tärkeä roolinsa luontokadon torjunnassa ja monimuotoisuuden turvaamisessa.

Mukaan toivotaan hankkeita mahdollisimman laajasti eri puolilta Suomea. Tavoitteena on myös saada mukaan erilaisia toimijoita kuten järjestöjä, yhdistyksiä, kouluja ja kuntia.

Tähän mennessä olemme rahoittaneet luonto-ohjelmassa 67 eri hanketta 1,8 miljoonalla eurolla.

Hankevalinnat tehdään vuosittain

Vuoden 2024 hakuprosessissa rahoitettavaksi valittiin 26 Suomen luonnon monimuotoisuuden hoito- ja ennallistamishanketta:

  • Kosteikkojen ja lintuvesien hankkeet Petäjävedellä, Pohjois-Iin kylässä, Ikaalisten Röyhiön kylässä, Hangon Täktomin kylässä, Rautalammilla, Kymenlaakson maakunnassa, Pälkäneveden Epaalanlahdessa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa
  • Virtavesien kunnostus ja vaelluskaloihin liittyvät hankkeet Lauhalassa, Kuusamossa, Lapuanjoella, Inkoossa, Savonlinnassa ja Rautjärvellä Etelä-Karjalassa
  • Vieraslajihankkeet Aurajokea ympäröivillä alueilla, Ähtärissä, Etelä-Karjalan Mustajoella sekä valtakunnallinen lajihanke
  • Pölyttäjähankkeet Etelä-Karjalassa, Kuopiossa ja Turussa
  • Vesistöjen tilaan liittyvät hankkeet Lahden ja Hollolan rajalla Vesijärven rannalla sekä Pohjois-Karjalassa
  • Perinneympäristöhankkeet Varsinais-Suomessa Naantalin kaupungin Luolalan teollisuusalueella sekä Turun kaupungin Blue Industry Parkissa, Telakan alueella ja lähiympäristöissä, sekä Valkeakoskella

Lisätietoja ohjelmaan liittyen saa tarvittaessa osoitteesta: luonto.ohjelma[at]metsagroup.com