Avainluvut

 • 6 980

  milj. euroa

  liikevaihto

 • 1 276

  milj. euroa

  vertailukelpoinen liiketulos

 • 19,5 %

   

  sijoitetun pääoman tuotto

Metsä Group 2022 2021 2020 2019
Liikevaihto, milj. euroa 6 980 6 017 5 055 5 473
​​Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 1 276 914 368 495
​Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,9 15,5 7,2 7,3
Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaeriä 19,5 16,2 7,1 9,6
Oman pääoman tuotto, % 19,0 15,1 6,8 6,4
​Oman pääoma tuotto, ilman kertaeriä 19,5 16.0 9,6 9,7
​Omavaraisuusaste, % 60,6 61,1 57,2 56,2
Nettovelkaantumisaste, % -3,1 -3,8 4 10
​Korolliset nettovelat, milj. euroa -177 -185 168 374
Investoinnit, miljoonaa euroa 1500,4 994,2 400,5 259,6
​​Henkilöstö kauden lopussa, jatkuva keskiarvo 9 155 9 533 9 393 9 624