Avainluvut

 • 6 110

  milj. euroa

  liikevaihto

 • 488

  milj. euroa

  vertailukelpoinen liiketulos

 • 7,3 %

  sijoitetun pääoman tuotto

Metsä Group 2023 2022 2021 2020
Liikevaihto, milj. euroa 6 110 6 980 6 017 5 055
​​Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 488 1 276 914 368
​Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,3 19,9 15,5 7,2
Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaeriä 7,2 19,5 16,2 7,1
Oman pääoman tuotto, % 6,8 19,0 15,1 6,8
​Oman pääoma tuotto, ilman kertaeriä 6,7 19,5 16.0 9,6
​Omavaraisuusaste, % 55,9 60,6 61,1 57,2
Nettovelkaantumisaste, % -11,7 -3,1 -3,8 4
​Korolliset nettovelat, milj. euroa -663 -177 -185 168
Investoinnit, miljoonaa euroa 1 193,2 1 500,4 994,2 400,5
​​Henkilöstö kauden lopussa, jatkuva keskiarvo 9 464 9 155 9 533 9 393