Avainluvut

 • 6 017

  milj. euroa

  liikevaihto

 • 914

  milj. euroa

  vertailukelpoinen liiketulos

 • 16,2 %

   

  sijoitetun pääoman tuotto

Metsä Group 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto, milj. euroa 6 017 5 055 5 473 5 709
​​Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 914 368 495 849
​Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,5 7,2 7,3 16,6
Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaeriä 16,2 7,1 9,6 16,8
Oman pääoman tuotto, % 15,1 6,8 6,4 18,5
​Oman pääoma tuotto, ilman kertaeriä 16,0 9,6 9,7 18,7
​Omavaraisuusaste, % 61,1 57,2 56,2 53,1
Nettovelkaantumisaste, % -3,8 4 10 13
​Korolliset nettovelat, milj. euroa -185 168 374 463
Investoinnit, miljoonaa euroa 994,2 400,5 259,6 271,9
​​Henkilöstö kauden lopussa, jatkuva keskiarvo 9 533 9 393 9 624 9 464