Luonto-ohjelma

Metsä Group perusti syksyllä 2021 kymmenvuotisen luonto-ohjelman, jonka puitteissa se tukee rahallisin panoksin Suomessa talousmetsien ulkopuolella toteutettavia luonnon monimuotoisuutta parantavia, alueellisesti vaikuttavia ennallistamishankkeita.

Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi lintuvesiin ja kosteikkoihin, virtavesireitteihin, pienvesiin ja rantaluontokohteisiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin tai uusiin luontoa vahvistaviin teknisiin ratkaisuihin.

Positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen 

Toteutettavan rahoituksen ehtoihin kuuluu, että hankkeella on tutkitusti positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, hakija on antanut Metsä Groupille oikeat ja riittävät tiedot rahoitettavasta hankekokonaisuudesta, eri rahoituslähteitä on analysoitu, hanke käynnistyy hakemuksen mukaisesti ja hakija toteuttaa seuranta- ja raportointivaatimukset.

Hankearvioinnissa Metsä Group tekee yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, Itä-Suomen yliopiston sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kanssa.

Ohjelman seuraava rahoitushakukierros käynnistyy keväällä 2023!

Hankevalinnat tehdään vuosittain

Toukokuun 2022 lopussa päättyneeseen hakuun osallistui noin 30 erilaista hanketta. Valinnat kohdistuivat seuraaviin hankkeisiin, joihin Metsä Group sijoittaa yhteensä noin 250 000 euroa:

  • Capeenpuron ennallistamis- ja kunnostustyöt Laukaassa
  • Pölyttäjälinna-hanke Salossa
  • Kalkkistenkosken ennallistamis- ja kunnostustyöt Asikkalassa
  • Vilajoen vesistöjen monimuotoisuushanke Lappeenrannassa
  • Simpelejärven kunnostustyöt Etelä-Karjalassa
  • Meidän jälkemme - monimuotoisuushanke Länsi-Saimaalla
  • Järvi Tarkan rantaniittyjen hoitohanke Kauhajoella
  • Valtakunnallinen vesilintujen levähdysaluehanke
  • Kosteikkohanke Kauhavalla
  • Hanke vaelluskalojen siirtämiseksi Kemi- ja Ounasjokeen

Lisätietoja ohjelmaan liittyen saa tarvittaessa osoitteesta: luonnonhoidonohjelma[at]metsagroup.com