Luonto-ohjelma

Metsä Group perusti syksyllä 2021 kymmenvuotisen luonto-ohjelman, jonka puitteissa se rahoittaa Suomessa talousmetsien ulkopuolella toteutettavia luonnon monimuotoisuutta parantavia, alueellisesti vaikuttavia ennallistamishankkeita.

Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi lintuvesiin ja kosteikkoihin, virtavesireitteihin, pienvesiin ja rantaluontokohteisiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin tai uusiin luontoa vahvistaviin teknisiin ratkaisuihin.

Positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen 

Toteutettavan rahoituksen ehtoihin kuuluu, että hankkeella on tutkitusti positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, hakija on antanut Metsä Groupille oikeat ja riittävät tiedot rahoitettavasta hankekokonaisuudesta, eri rahoituslähteitä on analysoitu, hanke käynnistyy hakemuksen mukaisesti ja hakija toteuttaa seuranta- ja raportointivaatimukset.

Hankearvioinnissa Metsä Group tekee yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, Itä-Suomen yliopiston sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kanssa.

Yrityksillä tärkeä rooli monimuotoisuuden lisäämisessä

Luonnonhoitohankkeet täydentävät erinomaisesti ekologisen kestävyyden ohjelmaamme, jota toteutamme osana talousmetsien hoitoa ja puunhankintaa sekä metsäpalveluiden myyntiä.

Kanavoimalla rahaa järkevästi saamme aikaan myös välillistä vaikuttavuutta, kun edistämme uudenlaista kulttuuria, jossa yrityksillä on oma tärkeä roolinsa luontokadon torjunnassa ja monimuotoisuuden turvaamisessa.

Tähän mennessä olemme rahoittaneet luonto-ohjelmassa 16 eri hanketta 600 000 eurolla.

Ohjelman rahoitushakukierros on päättynyt! Seuraava haku vuonna 2024.

Hankevalinnat tehdään vuosittain

Toukokuun 2022 lopussa päättyneeseen hakuun osallistui noin 30 erilaista hanketta. Valinnat kohdistuivat seuraaviin hankkeisiin, joihin Metsä Group sijoittaa yhteensä noin 250 000 euroa:

  • Capeenpuron ennallistamis- ja kunnostustyöt Laukaassa
  • Pölyttäjälinna-hanke Salossa
  • Kalkkistenkosken ennallistamis- ja kunnostustyöt Asikkalassa
  • Vilajoen vesistöjen monimuotoisuushanke Lappeenrannassa
  • Simpelejärven kunnostustyöt Etelä-Karjalassa
  • Meidän jälkemme - monimuotoisuushanke Länsi-Saimaalla
  • Järvi Tarkan rantaniittyjen hoitohanke Kauhajoella
  • Valtakunnallinen vesilintujen levähdysaluehanke
  • Kosteikkohanke Kauhavalla
  • Hanke vaelluskalojen siirtämiseksi Kemi- ja Ounasjokeen

Lisätietoja ohjelmaan liittyen saa tarvittaessa osoitteesta: luonto.ohjelma[at]metsagroup.com