Velat ja maksuvalmius

Metsä Boardin merkittävimmät velkaerät 

31.3.2024

Velan tyyppi Yhteensä, miljoonaa euroa Jäljellä oleva määrä, miljoonaa euroa Keskikorko, % Maturiteetti
Joukkovelkakirja, laskettu liikkeelle vuonna 2017 250 250 2,8 2027
Syndikoitu luottosopimus 2019 1) 350 100 4,8 2026
Muut pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 100 76 1,0 2030
Vuokrasopimusvelat 14 14 3.4 2024–2030

1) sisältää vuonna 2027 erääntyvän 200 miljoonan syndikoidun luottolimiitin (RCF)

Metsä Boardin pääasialliset likviditeettireservit

31.3.2024

Likvideettireservit Yhteensä, miljoonaa euroa Jäljellä oleva määrä, miljoonaa euroa Keskikorko, % Maturiteetti
Syndikoitu luottolimiitti (RCF) 20192) 200 0 - 2027
Metsä Groupin sisäinen lyhytaikainen rahoituslimiitti 147 2.6 - 0–12 kuukautta
Kotimainen CP-ohjelma 200 0 - 0–12 kuukautta
Eläkelainat 230 0 - pitkäaikainen
2) Syndikoidun luottolimiitin (RCF) marginaali kytkeytyy kestävän kehityksen kriteereihin, jotka perustuvat Metsä Boardin vuoteen 2030 saakka ulottuviin kestävän kehityksen tavoitteisiin.