Velat ja maksuvalmius

Metsä Boardin merkittävimmät velkaerät 

30.9.2022

Velan tyyppi Yhteensä, miljoonaa euroa Jäljellä oleva määrä, miljoonaa euroa Keskikorko, % Maturiteetti
Joukkovelkakirja, laskettu liikkeelle vuonna 2017 250 250 2,8 2027
Syndikoitu luottosopimus 2019 350 100 1,7 2025–2027
Muut pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 100 94 1,1 2028–2030
Vuokrasopimusvelat 37 17 1,7 2022–2028

 

Metsä Boardin pääasialliset likviditeettireservit

30.9.2022

Likvideettireservit Yhteensä, miljoonaa euroa Jäljellä oleva määrä, miljoonaa euroa Keskikorko, % Maturiteetti
Syndikoitu luottolimiitti (RCF) 20191) 200 0 - 2027
​Euroopan investointipankin lainat 2020 125 0 - 2029
Metsä Groupin sisäinen lyhytaikainen rahoituslimiitti 150 0 - 0–12 kuukautta
Kotimainen CP-ohjelma 150 0 - 0–12 kuukautta
Eläkelainat 210 0 - pitkäaikainen
1) Syndikoidun luottolimiitin (RCF) marginaali kytkeytyy kestävän kehityksen kriteereihin, jotka perustuvat Metsä Boardin vuoteen 2030 saakka ulottuviin kestävän kehityksen tavoitteisiin: 1) vähentävät veden käyttöä ja 2) vähentävät enegian kulutusta.