Velat ja maksuvalmius

Metsä Boardin merkittävimmät velkaerät 

30.6.2023

Velan tyyppi Yhteensä, miljoonaa euroa Jäljellä oleva määrä, miljoonaa euroa Keskikorko, % Maturiteetti
Joukkovelkakirja, laskettu liikkeelle vuonna 2017 250 250 2,8 2027
Syndikoitu luottosopimus 2019 350 100 3,0 2025–2027
Muut pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 100 82 1,0 2028–2030
Vuokrasopimusvelat 12 12 n/a 2022–2028

 

Metsä Boardin pääasialliset likviditeettireservit

30.6.2023

Likvideettireservit Yhteensä, miljoonaa euroa Jäljellä oleva määrä, miljoonaa euroa Keskikorko, % Maturiteetti
Syndikoitu luottolimiitti (RCF) 20191) 200 0 - 2027
Metsä Groupin sisäinen lyhytaikainen rahoituslimiitti 150 0 - 0–12 kuukautta
Kotimainen CP-ohjelma 150 0 - 0–12 kuukautta
Eläkelainat 228 0 - pitkäaikainen
1) Syndikoidun luottolimiitin (RCF) marginaali kytkeytyy kestävän kehityksen kriteereihin, jotka perustuvat Metsä Boardin vuoteen 2030 saakka ulottuviin kestävän kehityksen tavoitteisiin: 1) vähentävät veden käyttöä ja 2) vähentävät enegian kulutusta.