Metsäsertifioinnit

Metsäsertifiointijärjestelmien tavoitteena on varmistaa kestävä metsänhoito ja auttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Kaksi yleisintä metsäsertifiointijärjestelmää ovat Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ja Forest Stewardship Council® (FSC®). Molemmat järjestelmät takaavat kestävän metsänhoidon ja auttavat säilyttämään luonnon monimuotoisuutta sekä metsille tyypillisiä arvokkaita elinympäristöjä ja biotooppeja.

Molemmissa järjestelmissä keskitytään myös paikallisyhteisöjen ja metsätyöntekijöiden oikeuksien kunnioittamiseen ja varmistetaan, että metsiä voidaan edelleen käyttää virkistyskäyttöön.

Sekä metsänhoidon että alkuperän seurannan sertifiointi ovat tärkeitä

Jotta asiakkaamme voivat ostaa sertifioitua kartonkia tai sellua ja käyttää  maailmanlaajuisesti tunnustettuja metsäsertifiointimerkkejä pakkauksissa, on sekä metsänhoidon että alkuperän seurantajärjestelmän oltava sertifioituja.

Metsänhoidon sertifioinnissa määritellään tiukat kriteerit metsänhoidon ekologiselle, sosiaaliselle ja taloudelliselle kestävyydelle. Sertifiointi edellyttää myös, että kolmannet osapuolet tarkastavat sertifioidut metsäalueet ja niissä toteutetut toimenpiteet säännöllisesti.

Kaikki Metsä Boardin arvoketjussa puun ja sellun jalostukseen osallistuvat osapuolet noudattavat PEFC- ja FSC -alkuperän seurantajärjestelmän vaatimuksia. Alkuperän seurantajärjestelmä arvioidaan vuosittain osana Metsä Groupin sisäisiä ja sertifioijan tekemiä ulkoisia auditointeja. Näissä auditoinneissa valvotaan puun toimittajien ja korjuu-urakoitsijoiden toimintaa sekä puukuidun jäljitettävyyttä omissa prosesseissamme.

Lisenssikoodimme ovat PEFC/02-31-92 ja FSC®-C001580.

91 % käyttämästämme puusta tulee sertifioiduista metsistä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 1. 1

  Mitä eroa on PEFC- ja FSC-sertifiointistandardeilla?

  PEFC- ja FSC-sertifiointistandardeilla on hieman erilaiset kriteerit, mutta molemmilla pyritään varmistamaan kestävä metsänhoito. FSC luotiin alun perin toteuttamaan kestävää metsänhoitoa trooppisilla metsäalueilla, kun taas PEFC luotiin alueille, joilla oli jo metsiä koskevaa sääntelyä.

  Metsäsertifioinnin laadun ylläpitämiseksi on hyödyllistä, että käytössä on useampi kuin yksi luotettava sertifiointijärjestelmä. Maailmanlaajuisesti PEFC-sertifioidut metsät kattavat 330 miljoonaa hehtaaria ja FSC-sertifioidut metsät 230 miljoonaa hehtaaria (2021).

 2. 2

  Mikä on SFI®-sertifiointi?

  SFI eli Sustainable Forestry Initiative on pohjoisamerikkalainen metsäsertifiointijärjestelmä, joka kuuluu samaan ryhmään kuin PEFC.

  Pohjois-Amerikassa Metsä Boardin asiakkaat voivat käyttää Metsä Boardin PEFC-sertifioiduille tuotteille SFI Global -tuotemerkkiä.

 3. 3

  Mikä on alkuperäketju?

  Sertifiointiprosessissa on kaksi pääosaa: metsänhoidon sertifiointi ja alkuperäketjun sertifiointi. Alkuperän seurantajärjestelmän avulla voidaan jäljittää ja dokumentoida puuraaka-aineen ja siitä valmistettujen tuotteiden kulku koko toimitusketjussa.

  Alkuperän seurantajärjestelmän sertifikaatin avulla tuottaja voi todistaa, että hänen tuotteissaan käytetty puuraaka-aine on peräisin sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä.

 4. 4

  Mitä kontrolloitu puu tarkoittaa?

  Kontrolloitua alkuperää oleva puu, tarkemmin sanottuna PEFC Controlled Sources tai FSC Controlled Wood, tarkoittaa puuta, jonka korjuussa on noudatettu asianmukaista huolellisuutta.

  Tämä tarkoittaa, että puu on peräisin matalan riskin alueilta ja että puunkorjuussa on noudatettu paikallista, kansallista tai kansainvälistä lainsäädäntöä ja vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta, suojeltuja ja uhanalaisia lajeja, metsätyöntekijöiden terveyttä ja työoloja sekä alkuperäiskansojen oikeuksia.