Omat osakkeet

Metsä Boardilla ei ole hallussa sen omia osakkeita (tilanne 25.3.2022).

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Metsä Boardin varsinainen yhtiökokous 24.3.2022 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 B-osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.