Omat osakkeet

Omien osakkeiden hankinta

Vuonna 2022 Metsä Board hankki 1 000 000 kappaletta omia B-osakkeita 7,8225 euron keskihintaan osakkeelta. Lue lisää pörssitiedotteesta.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Metsä Boardilla on tällä hetkellä hallussaan 477 890 omaa B-sarjan osaketta. (päivitetty 15.3.2024)

Voimassa oleva valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Metsä Boardin varsinainen yhtiökokous 23.3.2023 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.