Omat osakkeet

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Metsä Boardin varsinainen yhtiökokous 23.3.2023 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.

Omien osakkeiden hankinta

Metsä Boardin hallitus päätti 27.10.2022 käynnistää yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Omia osakkeita hankittiin hallituksen palkkioiden suorittamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä. Lue lisää pörssitiedotteesta

Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 28.10.2022 ja päättyivät 11.11.2022. Jakson aikana Metsä Board hankki 1 000 000 kappaletta omia B-osakkeita 7,8225 euron keskihintaan osakkeelta. Lue lisää pörssitiedotteesta.

Omien osakkeiden luovutus

Yhteensä 298 785 B-osaketta luovutettiin 15.3.2023 Metsä Boardin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2020–2022 mukaisena palkkiona. Lue lisää pörssitiedotteesta.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

Metsä Boardilla on tällä hetkellä hallussaan 701 205 omaa B-sarjan osaketta. (päivitetty 3.4.2023)