Luomme arvoa ja hyvinvointia luontoa kunnioittaen

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteitaan kiertotaloutta tukevilla kartongeillamme ja asiantuntijapalveluillamme. Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia kasvaa kannattavasti ja kestävästi sekä luoda toiminnallamme arvoa sidosryhmillemme.

Liiketoimintamalli

Metsä Board on osa Metsä Groupia ja hyötyy sen ainutlaatuisesta arvoketjusta pohjoisen puhtaasta puukuidusta lopputuotteisiin. Yhtiö valmistaa korkealaatuisia ja kierrätettäviä ensikuitukartonkeja, joita käytetään pääosin kuluttajatuotepakkauksissa. Liiketoimintamallin ytimessä on kasvaa kestävästi ja kannattavasti sekä luoda arvoa kaikille sidosryhmille. Maailmanlaajuisella yhteistyöllä asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa Metsä Board tekee innovatiivista ja vastuullisuutta korostavaa tuote- ja palvelukehitystä.  

Metsä Boardin kahdeksan tuotantolaitosta sijaitsevat Suomessa ja
Ruotsissa lähellä tärkeintä raaka-ainetta, pohjoisen korkealaatuista puukuitua. Puuraaka-aineen hankinta hoidetaan keskitetysti Metsä Groupin kautta Suomesta, Ruotsista ja Baltian maista. Puuta hankitaan
ainoastaan kestävästi hoidetuista metsistä, joissa metsien uudistuminen
ja luonnon monimuotoisuus ovat turvatut. Suurin osa Suomessa
hankitusta puusta on peräisin Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenten metsistä. Ruotsissa yhtiöllä on pitkäaikainen puun toimitussopimus ruotsalaisen metsänomistajaosuuskunta Norra Skogin kanssa.

Metsä Board myy tuotteita noin 100 maahan, ja yhtiö työllistää noin 2 250 henkilöä 17 maassa.

Emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta omistaa 50,1 prosenttia Metsä
Boardin osakkeista ja 68,2 prosenttia osakkeiden tuomasta äänivallasta.
Metsä Board puolestaan omistaa 24,9 prosenttia sellua valmistavasta
osakkuusyhtiöstään Metsä Fibrestä. Metsä Boardin oma sellutuotanto ja
omistusosuus Metsä Fibressä yhdessä turvaavat yhtiön selluomavaraisuuden. Se mahdollistaa Metsä Boardin strategian mukaisen kasvun kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa. Lisäksi omavaraisuus sellussa takaa korkean ja tasaisen laadun lopputuotteissa. 

Arvonluonti

Metsä Boardin arvonluonti on kuvattu täällä

Liikevaihto tuotteittain

Liikevaihto alueittain

Metsä Board on osa Metsä Groupia

Metsä Board on ainoa julkisesti listattu osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osakkeet on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää Metsä Groupista täällä.

METSÄ GROUP

LIIKEVAIHTO
7 MRD. EUROA 

HENKILÖSTÖÄ
9 500

 

​METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

OMISTAJINA YLI 90 000 SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAA

​PUUNHANKINTA JA METSÄPALVELUT

METSÄ WOOD

PUUTUOTTEET

METSÄ FIBRE

SELLU- JA SAHATEOLLISUUS

METSÄ BOARD

KARTONKI

METSÄ TISSUE

PEHMO- JA TIIVISPAPERIT​

LIIKEVAIHTO
2,1 MRD. EUROA
HENKILÖSTÖ
750
METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%
LIIKEVAIHTO
0,6 MRD. EUROA
HENKILÖSTÖ
1 550
METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%
LIIKEVAIHTO
3,1 MRD. EUROA
HENKILÖSTÖ
1 600
METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA NOIN 50%, METSÄ BOARD 24,9%,
ITOCHU 25,0%
LIIKEVAIHTO
2,5 MRD. EUROA
HENKILÖSTÖ
2 250
METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA NOIN 50% (OSUUS ÄÄNIMÄÄRISTÄ NOIN 68%)
LIIKEVAIHTO
1,2 MRD. EUROA
HENKILÖSTÖ
2 450
METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100%

METSÄ SPRING | INNOVAATIOYHTIÖ