Herkkyydet

Kartonkien myyntihinnat ja valuuttavaikutus

Metsä Board myy valmistamaansa kartonkia maailmanlaajuisesti. Suuri osa myynnistä tapahtuu muissa valuutoissa kuin euroissa. Kartonkien hintamuutosten lisäksi valuuttakurssimuutokset vaikuttavat Metsä Boardin tulokseen. Alla kuvatut herkkyydet eivät sisällä valuuttasuojausten vaikutusta. 

Sellun myyntihinnat

Markkinasellun hintamuutoksilla on merkittävät vaikutus Metsä Boardin kannattavuuteen. Metsä Boardin vuotuinen sellukapasiteetti noin 1,7 miljoonaa tonnia, joka käytetään omaan kartonkituotantoon ja josta osa myydään markkinoille. Lisäksi yhtiö omistaa 24,9 prosenttia Metsä Fibrestä, jonka vuotuinen sellukapasiteetti on noin 4 miljoonaa tonnia.

Raakapuun hinta

Vuonna 2023 Metsä Boardin puun käyttö oli 6,3 miljoonaa kuutiometriä, sisältäen Metsä Boardin omassa sellun ja kemihierteen tuotannossa käytetyn puun sekä Metsä Fibreltä ostetussa sellussa käytetyn puun. Puu muodostaa merkittävän osan yhtiön kokonaiskustannuksista.

Metsä Boardin sijoittajaesityksistä löytyvät vuosineljänneksittäin päivitetyt kartonkien, sellujen sekä puun hintakuvaajat (Lähteet: Fastmarkets RISI, Fastmarkets FOEX, Luke, Skogsstyrelsen)

Metsä Boardin merkittävimmät vuosittaiseen liiketulokseen vaikuttavat tekijät ja niiden hintaherkkyydet on kuvattu alla. Tilanne 31.3.2024.

  Yksikkö Muutos Vaikutus liiketulokseen vuodessa
Taivekartonki Hinta/tonnia +/- 10 % > 150 miljoonaa euroa
Valmoiset kraftlainerit Hinta/tonnia +/- 10 % > 50 miljoonaa euroa
Valuuttakurssit USD/EUR +/- 10 % 70 miljoonaa euroa
  EUR/SEK  +/- 10 % -50 miljoonaa euroa
  GBP/EUR +/- 10 % 10 miljoonaa euroa
Sellu Havu- ja lehtipuusellun PIX-hinta/tonni +/- 10 % 40 miljoonaa euroa
Puu Kustannukset, toimitettuna tehtaille Suomessa +/- 10 % 40 miljoonaa euroa*
  Kustannukset, toimitettuna Husumin tehtaalle  +/- 10 % 20 miljoonaa euroa

*) sisältää Metsä Fibreltä ostetussa sellussa käytetyn puun