Megatrendit

Väestönkasvu, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, luontokato ja digitalisaatio ovat 2020-luvun vahvimmat megatrendit. Globaalit megatrendit vaikuttavat yritysten toimintaan ja asettavat pakkauksille turvallisuus-, laatu- ja vastuullisuusvaatimuksia. Muuttuva toimintaympäristö luo haasteita, ja myös mahdollisuuksia pitkän aikavälin kasvulle ja kehitykselle.

Toimintaympäristö tukee ensikuitukartonkien kysynnän kasvua

  • Väestönkasvu, kaupungistuminen ja elintason nousu vauhdittavat pakkaamista
  • Globaalin verkkokaupan kasvu jatkuu
  • Kierrätyskuidun saatavuus ja laatu heikkenevät
  • Sääntely ja kuluttajien mieltymykset suosivat fossiilittomia pakkausmateriaaleja
  • Kiertotalouden vaatimukset täsmentyvät ja ohjaavat alan kehitystä

 

Liiketoimintaamme vaikuttavat maailmanlaajuiset megatrendit

Megatrends population growth

Väestönkasvu

​​​​​​​Väestönkasvu ja elintason nousu lisäävät elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tarvetta. Pakkausmateriaalien kysyntä kasvaa talouden kasvun mukana.

Megatrends urbanisation

Kaupungistuminen

Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupungit ovat talouskasvun vetureita. Kaupunkimainen elämäntapa kasvattaa pakattujen tuotteiden kysyntää. Kartonkipakkaukset mahdollistavat kuluttajatuotteiden tehokkaan ja turvallisen jakelun ja ne ovat helposti kierrätettäviä, mikä vähentää jätteen määrää ja tukee kiertotaloutta.

Megatrends climate change

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, ja tulevaisuutemme on perustuttava kestävästi tuotettujen uusiutuvien luonnonvarojen resurssitehokkaaseen käyttöön. Puupohjaisilla tuotteilla on tärkeä tehtävä vähähiilisessä taloudessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Megatrends biodiversity lossLuontokato

Luontokatoa vastaan on taisteltava, sillä luonnon monimuotoisuus on elämän edellytys. Huolehdimme, että käyttämämme puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, jotka kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Meille on tärkeää turvata luonnon monimuotoisuutta, joka tekee luonnosta vastustuskykyisen myös ilmastonmuutokselle.​​​​​​​

Megatrends digitalisationDigitalisaatio

​​​​​​​Teknologiatrendeistä vahvin on digitalisaatio, joka uudistaa kuluttajakäyttäytymistä, asiakaskokemusta ja teollisuutta. Digitalisaatio tuottaa teollisuudelle valtavasti dataa, jota yritykset voivat hyödyntää periaatteessa kaikkiin toimintoihin, puun hankinnasta asiakastyöhön.